Steentje bijdragen

Steentje bijdragen

‘In mijn ogen’. Drie woorden die vaak gevolgd worden door een mening. En in een gesprek hoor je niet zelden de equivalent ‘ik zie het zo’, waarna een tegenargument of een andere mening volgt. ‘Hoe kijk jij er tegenaan?’ is in dit verband een logische vraag. Wel een vraag die een vorm van wederzijds begrip veronderstelt over de waarde van het delen van meningen en inzichten. Steeds vaker heb ik het gevoel dat we dat in onze huidige maatschappij aan het kwijtraken zijn. En dat verontrust me.

‘Ik wil niet dat er múren op me afkomen. Ik wil dat er ménsen op me afkomen.’

Onlangs hebben we een -in mijn ogen- prachtig en indrukwekkend filmpje opgenomen. Een van onze bewoners, Willem, geeft daarin zijn visie over wonen. Z’n ogen zijn heel close in beeld gebracht. Zo close, dat je in zijn borstelige wenkbrauwen een of twee grijze haartjes ontdekt. Je hoort hem spreken over vroeger en nu en over het verschil tussen ‘huis’ en ‘ thuis’. Een prachtige metafoor die hij gebruikt is deze: ‘Ik wil niet dat er múren op me afkomen. Ik wil dat er ménsen op me afkomen.’

Wat me ook bij bleef uit zijn monoloog was de opmerking dat hij vroeger ‘zijn steentje aan de maatschappij had bijgedragen.’ Nou ken ik hem persoonlijk en ik weet dat hij ook nu nog dagelijks zijn steentje bijdraagt aan het woonplezier van zijn medebewoners. Ik ervaar onze gesprekken altijd als heel inspirerend en ook nu ben ik onder de indruk van wat hij in het filmpje vertelt.

Natuurlijk. Vanuit mijn functie bij de woningstichting zijn er raakvlakken als het om bouwen gaat of als er over wonen gesproken wordt. Maar in de kern zegt hij zoveel meer over muren en mensen. Zo elementair steen voor steen in de letterlijke zin bijdraagt aan de bouw van een huis, zo is ‘een steentje bijdragen’ in de figuurlijke betekenis van allesomvattend belang voor de ‘bouw’ van een ‘thuis’. Je thuis voelen, je veilig voelen in een omgeving waar ménsen op je afkomen, in plaats van de muren. Dat geeft stenen zoveel meer waarde.

‘Te vaak wordt over mensen gesproken alsof ze alleen van een bepaalde kleur steen zijn.’

Het maakt dan niet uit of je roodbruine stenen hebt of grijswitte. De echte waarde zit ónder die kleur. In deze tijd van polarisering en versnippering staan we daar mijns inziens veel te weinig bij stil. We zouden meer oog moeten krijgen voor de waarde van het delen van elkaars meningen. Voor het elkaar naar waarde schatten, onafhankelijk van de kleur. De figuurlijke betekenis dus, van ‘een steentje bijdragen’. Bruine of witte stenen, dat maakt niet uit. Te vaak echter wordt er over mensen gesproken alsof ze alleen maar van een bepaalde kleur steen zijn. En het is juist die miskenning van de échte waarde, die me zorgen baart.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen zijn al volop bezig op hun manier ‘een steentje bij te dragen’. Het gaat dan vooral over het beïnvloeden van meningen en minder over het delen van inzichten. In Rotterdam lijkt daarbij meer dan ooit eerder bruin en wit tegen elkaar te worden uitgespeeld. Er worden muren opgetrokken, waarbij men vooral prat gaat op de kleur van de stenen. Dat maakt luisteren naar elkaars meningen onmogelijk. Integendeel. Er worden zelfs stenen naar elkaar gegooid, omdat men overtuigd is zelf zonder zonde te zijn…

‘Een steentje bijdragen. Ieder van ons heeft het in zich.’

Een steentje bijdragen. Ieder van ons heeft het in zich. Maar als je je teveel laat leiden door de kleur van de steen in de muren in plaats van te kijken naar de mensen achter die muren, dan blijven we elkaar op een verkeerde manier benaderen. Dan doen we juist wat Willem terecht niet wil. Wat ik niet wil en wat u ook niet zou moeten willen. In mijn ogen dan. Ik ga morgen weer eens bij Willem op bezoek. En wilt u hem ook eens in de ogen kijken? Klik dan hier voor de link naar het filmpje.

Er schuilt wijsheid in die ogen.

 

Hassan Najja
Hassan Najja
Directeur-bestuurder. Betrokken, bevlogen, sociaal. Met oprechte aandacht voor zijn medemens. Ik vind mensen gewoon leuk. Blog over verwondering, bewonersverhalen en mijn visie op de samenleving en in het bijzonder de ouderenhuisvesting.

Geen reacties

Laat een reactie achter

We zouden het op prijs stellen als u beleefd wilt blijven.
Uw e-mail zal niet worden getoond.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.