Blog | Wat krijgt mevr. Den Boer voor haar bijdrage aan de verhuurdersheffing?

Blog | Wat krijgt mevr. Den Boer voor haar bijdrage aan de verhuurdersheffing?

Tijdens ons koffie-uurtje uitte de voorzitter van ons huurdersplatform zijn zorgen over de tegenstrijdige berichten over de verhuurdersheffing. “Ik krijg steeds vaker signalen dat bewoners echt in benarde situaties terecht komen, en je weet Hassan, onze ouderen laten niet snel van zich horen. Vraagt niemand zich dan af of het belastinggeld ten goede komt aan diegene die ervoor moesten betalen?”

Een rake vraag waar in alle evaluaties van minister Blok en Woonbond, Aedes en VNG geen antwoord op gegeven wordt. Pers en sociale media hebben de afgelopen dagen veelvuldig het onderwerp verhuurdersheffing behandeld. Een belasting die verhuurders van sociale huurwoningen vanaf 2013 betalen en, zoals het er naar uit ziet, voorlopig nog moeten blijven betalen. Want volgens de overheid kunnen woningcorporaties, die bekend staan als organisaties die voldoende geld tot hun beschikking hebben en staatssteun genieten, wel wat terugdoen.

We hebben het onvoldoende met elkaar over de persoonlijke verhalen achter deze technische zaken

Als typische ouderenhuisvester richten we ons op de 50-plussers in de regio Rotterdam. Onze doelgroep maakt ons speciaal en ook het feit dat we onder verscherpt toezicht staan. Financieel gezien staan we met onze rug tegen de muur. Dat neemt niet weg dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor onze bewoners. Deze verhuurdersheffing blijft ons beperken in daar waar we voor zijn; het bieden van voldoende betaalbare huurwoningen voor zoveel mogelijk Rotterdammers.

Het doel van de heffing is het spekken van de staatskas, maar het is onduidelijk waar de middelen naar toe gaan

De heffing wordt geheven over de sociale huurwoningen met een huurprijs tot maximaal 710,68 euro per maand. Om in een sociale huurwoning te mogen wonen, gelden strenge inkomenseisen. Deze woningen zijn dan ook expliciet bedoeld voor mensen die zelf lastig in woonruimte kunnen voorzien, de meest kwetsbare doelgroep op woongebied. De verhuurdersheffing treft nou net met name deze doelgroep. Omdat de heffing alleen wordt geheven over de sociale woningen, worden woningcorporaties geprikkeld om:

  • het aantal sociale huurwoningen te verminderen, bijvoorbeeld via verkoop of het verhogen van de huurprijs boven 710,68 euro
  • de inkomsten te vergroten door het verhogen van huurprijzen
  • de uitgaven te verlagen, bijvoorbeeld door te reorganiseren en minder te investeren in nieuwbouw, onderhoud, duurzaamheid en leefbaarheid.

Allemaal gevolgen van de heffing die zowel in de evaluatie van minister Blok als in de evaluatie van de Woonbond, Aedes en VNG naar voren komen. En alhoewel beide evaluaties een gelijk beeld schetsen, zijn de conclusies die worden getrokken door enerzijds minister Blok en anderzijds de Woonbond, Aedes en VNG bijna tegengesteld.

De conclusies die worden getrokken door minister Blok en anderzijds de Woonbond, Aedes en VNG zijn bijna tegengesteld

De heffing, de evaluaties en de discussies erover zijn vrij technisch van aard. Waar we het onvoldoende met elkaar over hebben zijn de persoonlijke verhalen achter deze technische zaken. Uiteindelijk gaat het er niet om of de heffing 3,5 of 4 miljard moet opbrengen. Of het wel of niet een gevolg van de heffing is dat er minder onderhoud wordt uitgevoerd of nieuwbouw gepleegd. Feit is dat onze kwetsbare bewoners de lasten voelen van de heffing. Zij krijgen al een aantal jaren achter elkaar een flinke huurverhoging voor hun kiezen. Zij merken wel degelijk de gevolgen van een interne reorganisatie op de dienstverlening. En zij zien het aanbod van goedkope huurwoningen afnemen.

Ons huurdersplatform is een belangrijke gesprekspartner. Zij ontvangt de signalen dat bewoners echt in benarde situaties terecht komen. En zoals voorzitter Bert van Reeuwijk vaak zegt: “…dat zijn enkel de gevallen die van zich laten horen…”. Onze doelgroep staat er niet om bekend dat ze snel om hulp zal vragen. Er zijn dan ook veel onbekende, schrijnende gevallen. Stijgende huren, gelijkblijvende of afnemende pensioenen, verhoging van de eigen bijdrage voor zorg, afname van de zorgvergoeding en ga zo maar door.

De ouderen in sociale huurwoningen worden hard getroffen. Mevrouw Den Boer durft niet meer naar de huisarts uit angst voor een hoge rekening

Neem mevrouw Den Boer. Zij woont in een sociale huurwoning van SOR. Ze heeft een lichte zorgvraag maar woont nog lekker thuis. De afgelopen jaren kreeg ze de maximale huurverhoging en kan, met haar dalende inkomsten en stijgende lasten, nog maar net rondkomen. Ze durft niet naar de huisarts, omdat ze als ze wat mankeert de eigen bijdrage niet kan betalen. Wat krijgt mevrouw den Boer terug voor haar bijdrage aan de verhuurdersheffing? In plaats van het vragen van extra huurinkomsten bij mevrouw den Boer, zou er extra financiële steun naar haar toe moeten gaan. En zo zijn er nog veel gevallen als mevrouw den Boer, wel of niet zichtbaar voor de buitenwereld.

De verhuurdersheffing zoals hij nu is uitgewerkt, werkt niet

De kwetsbare doelgroep die juist extra aandacht behoeft, wordt het hardst getroffen. Onduidelijk is waar de middelen naar toe gaan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een belasting? Politiek, neem je verantwoordelijkheid.

Hassan Najja
Hassan Najja
Directeur-bestuurder. Betrokken, bevlogen, sociaal. Met oprechte aandacht voor zijn medemens. Ik vind mensen gewoon leuk. Blog over verwondering, bewonersverhalen en mijn visie op de samenleving en in het bijzonder de ouderenhuisvesting.

2 reacties

Mw Jeanet van Eersel.Boon

Ongeveer 3 jaar geleden

Ik ben ook een huurder van de sor en woon heel erg mooi en fijn in dit appartement de Ariane. Ik woon zelfstandig en ben nu 21 jr weduwe.Heb wel een hele fijne vriend leren kennen in de Ariane.mijn 2 kleinkinderen van 3 en 6 komen graag bij oma n nachtje logeren zodat papa en mama eens lekker uit kunnen slapen.. Doe voor geen enkel iemand mijn deur open voor ik zijn of haar naam gevraagd heb.de meeste bellen van te voren dat ze op bezoek komen. Hoop nog lang hier zelfstandig te blijven wonen. Toen ik uit Brabant kqam hier naartoe ruim 3 jr terug had ik er al erg veel zin in en heb er absoluut geen spijt van. Dit was in het kort mijn verhaal!!

groen

Ongeveer 3 jaar geleden

het is toch niet ge woon als je aow heb met een klein pension dat je geen huis krijg van 593.71 dat vind ik heel erg

Laat een reactie achter

We zouden het op prijs stellen als u beleefd wilt blijven.
Uw e-mail zal niet worden getoond.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.