Print

Wij zijn SOR

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving; ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn.’ En dat is waar we ons vandaag de dag nog steeds sterk voor maken.

De grootste seniorencorporatie in regio Rotterdam en Hoeksche Waard

Zo’n 7.500 huishoudens huren een woning van SOR. Zij wonen in één van de 58 woongebouwen verspreid over de gemeenten Rotterdam, Nissewaard, Krimpen aan den IJssel, Hoeksche Waard, Brielle en Westvoorne. Daarmee is SOR de grootste gespecialiseerde woningcorporatie in deze regio.

Wortels & historie SOR

Missie en visie. Wij staan voor:

Comfortabel en veilig wonen voor 50-plussers, met bijzondere aandacht voor (kwetsbare) senioren met een beperkt inkomen, in de regio Rotterdam en de Hoeksche Waard.

We bieden (hoogwaardige) woningen met aanvullende diensten en faciliteren zorgverlening door andere partijen die beide aansluiten op verschillende leefstijlen en inkomensniveau's. Hierbij houden we rekening met een veranderende vraag vanuit de markt. De diverse woongebouwen sluiten aan bij de verschillende woonwensen van de diverse doelgroepen. Sturen op acceptabele woonlasten, veiligheid en duurzaamheid vinden we belangrijk. In de samenwerking met andere partijen om onze doelstellingen te realiseren, vervullen wij onze rol als verhuurder en vastgoedeigenaar, maar ook de rol als regisseur wordt versterkt.

Strategie 2015-2018

Onze opgave bestaat uit een zodanige exploitatie van ons bezit die aansluit op de markt in de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard. Daarnaast zijn wij een organisatie die midden in de maatschappij staat en haar activiteiten op de markt aan laat sluiten.

De strategie voor de komende jaren wordt uitgelegd in een korte animatiefilm en staat beschreven in ons ondernemingsplan: Nieuwe Koers SOR 2015-2018

Duurzaam en veilig wonen

SOR is een moderne corporatie die waarde hecht aan innovatie op het gebied van duurzame technieken die de gebouwen en woningen energiezuinig, veilig en comfortabel maken. Met bijvoorbeeld domotica, elektronische woon- en zorgdiensten, vergroten we het wooncomfort en de veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan toegangscontrole, video-intercom al dan niet met Skype functie en een systeem voor persoonsalarmering en opvolging. Of aan moderne energiesystemen, zoals een milieuvriendelijke warmtepompinstallatie.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor prettig wonen. Daarom zorgen we ervoor dat alle woningen worden voorzien van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. En waar nodig zijn woongebouwen voorzien van camerabewaking of deurspionnen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.