Het is zover

Het was al langere tijd een wens van het Huurdersplatform (HPF) om een eigen pagina te hebben op de website van SOR. Dat is gelukt! Wij hechten waarde aan een eigen plek op de website, omdat we u graag informeren over de werkzaamheden en taken van het HPF. We zijn er voor uw belang. Veel onderwerpen zullen voorbijkomen. De Prestatieafspraken 2022-2023 zijn inmiddels afgerond. Nieuwsgierig naar de nieuwe Prestatieafspraken 2022-2023, klik op het linkje.

Hoewel velen van u ons wel kent, stellen wij ons toch nog graag voor: van links naar rechts:

Leen van Prooijen (penningmeester), Riet Kranenburg (secretaris), Inez Agema (bestuurslid), Tim Dekker (voorzitter).

Het HPF is een kleine, maar fijne club, waarin overleg en samenwerking voorop staan. En die club mag best groeien. Meer leden die hetzelfde belang voor ogen hebben, altijd in overleg blijven, proberen oplossingen te bedenken en in goede harmonie het beste voor de huurders zien te bereiken. U bent welkom!

Waarom het Huurdersplatform?

De wet op het overleg huurder/verhuurder, de zogenaamde Overlegwet, schrijft voor dat woningcorporaties regelmatig met hun huurders overleggen. Met het HPF heeft SOR afspraken gemaakt over de invulling van deze wettelijke plicht en de verdeling van verantwoordelijkheden. Het HPF overlegt met SOR over het algemeen beleid. Zo heeft het HPF voorlopig de inzet van een extra woonregisseur kunnen bewerkstelligen. Complex gebonden zaken bespreekt SOR met de bewonerscommissies.

Er zijn woongebouwen waar geen bewonerscommissie actief is. Dat vertraagt de communicatie. Onze webpagina maakt het mogelijk dat alle bewoners kennis kunnen nemen van, en inbreng hebben in zaken die voor alle bewoners van belang zijn. Wij stellen uw inbreng op prijs. Reacties, opmerkingen, ideeën en aanbevelingen welkom op ons email-adres: huurdersplatformsor@gmail.com.

Het Huurdersplatform overlegt met SOR over het algemeen beleid. Complex gebonden zaken bespreekt SOR met de bewonerscommissies.

Over ons

Tim Dekker

Mijn werkzame leven heb ik doorgebracht bij de politie Rotterdam. In juni 2006 mocht ik na ruim 40 jaar vervroegd met pensioen. Ongeveer een jaar eerder ben ik in de Charley Toorop toren, een van de complexen van SOR, komen wonen samen met mijn echtgenote. ...Dit complex werd in 2005 nieuw opgeleverd. Samen met een aantal bewoners heb ik daar de bewonerscommissie opgericht, waarvan ik 10 jaar voorzitter ben geweest. In die tijd kwam ik in aanraking met het HPF en werd ik door de toenmalige directeur gevraagd hiervan bestuurslid te worden. Omdat ik mij graag in wilde zetten voor de belangen van alle bewoners van SOR ben ik toen toegetreden tot het HPF. Na enkele jaren werd ik penningmeester en na het aftreden van Bert van Reeuwijk voorzitter. In 2022 moet ik statutair aftreden en ben dan niet meer herkiesbaar. Ik hoop dan ook het stokje in mei van dat jaar over te kunnen dragen aan een opvolger. Lees meer

Riet Kranenburg

Sinds 1973 woon ik in Brielle. Een prachtig stadje, nabij de Europoort, met de olieraffinaderij waar ik een groot aantal jaren werkzaam was. De laatste jaren bij de afdeling communicatie. De eerste personal computer werd destijds in mijn kantoor geplaatst....Ik kan me nu niet meer voorstellen dat er ooit een computerloos tijdperk is geweest. De drukste tijd bij BP had ik in de jaren waarin ik, onder andere als secretaris, in de Ondernemingsraad actief was. Een geweldige ervaring die ik niet graag had willen missen. Die ervaring komt goed van pas tijdens mijn bezigheden voor het Huurdersplatform. We zijn het niet altijd eens met elkaar, maar lossen dit op tijdens een goed overleg. Lees meer

Inez Agema

Geboren in 1953, sinds voorjaar 2018 huurder bij SOR.
Na mijn (avond)studie rechten heb ik mij als advocaat met een eigen praktijk gespecialiseerd in het familierecht. Ik heb dus tijdens mijn werkzame leven mensen met raad en daad terzijde gestaan, zodat het – nu ik met pensioen ben – niet echt een vreemde stap voor mij is om me in te zetten voor de belangen van de huurders bij SOR....

Inmiddels zit ik middenin het overleg rondom de prestatieafspraken tussen het HPF, de SOR en de gemeente en kom ik daardoor ook in contact met de mensen van andere Rotterdamse huurdersorganisaties. Iedereen heeft zo zijn eigen visie op datgene wat er in het Rotterdamse speelt. Het is, kortom, een boeiende mix van vergaderingen, regelgevingen en interessante ontmoetingen met mensen uit allerlei organisaties.
Lees meer

Leen van Prooijen

Mijn naam is Leen van Prooijen en ik woon sinds maart 2018 samen met mijn vrouw in Oud- Beijerland. Geboren in 1948 op het eiland Goeree-Overflakkee, als 5 e kind van een landarbeidersgezin. Na mij kwamen nog 4 ongelukjes, zoals mijn vader altijd spottend zei....

Via de LTS kwam ik als 16-jarige op een scheepswerf in Rotterdam terecht en ik volgde daarna een opleiding voor elektromonteur. Door avondstudie behaalde ik een lerarenakte en werd leraar op de bedrijfsschool. Na de teloorgang van de scheepsindustrie in de jaren ‘80 werd ik leraar op een MTS en later locatiedirecteur. Tot mijn vroegpensioen bleef ik werkzaam in het beroepsonderwijs met allerlei landelijke nevenfuncties op het gebied van examinering.

Behalve dat ik veel aan sport deed was ik al op jonge leeftijd verbonden met de lokale politiek. In mijn geboortedorp heb ik de eerste lokale groepering opgericht en daarmee veel succes behaald. Later verhuisden wij naar Hellevoetsluis waar ik al snel weer in de gemeenteraad zat voor de lokalen. En sinds 2 januari 2019 zit ik in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard voor de Senioren Partij.

Huisvesting heeft altijd mijn belangstelling gehad, waarschijnlijk omdat mijn vader 30 jaar voorzitter was van de plaatselijke woningbouwvereniging. Met name de sociale woningbouw, daarmee is de bereikbaarheid van een nette en moderne woning altijd een erg belangrijke factor geweest voor de ontwikkeling van mensen met een lager inkomen. Dat was mijn motivatie om de politiek in te gaan en nu is het de belangrijkste reden om mij aan te melden als bestuurder van het Huurdersplatform van SOR.
Lees meer

Laatste nieuws vanuit het HPF

Brief energietoeslag HPF-SOR aan de gemeente Rotterdam

Bekijk de brief

Het HPF zoekt nieuwe bestuursleden

Download voor meer informatie de SOR nieuwsbrief. Geïnteresseerd naar de omschrijving van een bestuurslid? Klik dan op de knop 'Bestuurslid informatie'

Heeft u toch nog vragen? Neem contact met ons op!

Wat staat er op de agenda?

Op dit moment is de agenda nog leeg. U kunt hier snel activiteiten verwachten!