Huurbeleid 2021

8 april 2021

Huurbeleid 2021

Huurverhoging en huurbevriezing

Net als andere jaren zijn we ook dit jaar in gesprek gegaan met het Huurdersplatform (HPF) over de jaarlijkse huurverhoging. Het HPF heeft daarover begin februari een advies uitgebracht.  

Eind februari heeft de overheid besloten dat bewoners van sociale huurwoningen dit jaar geen huurverhoging krijgen. Woont u in een sociale huurwoning, dan gaat dit jaar uw huur niet omhoog. Dit wordt een huurbevriezing genoemd. U wordt hierover vóór 1 mei aanstaande per brief geïnformeerd.

Het besluit van de overheid voor huurbevriezing geldt alleen voor sociale huurwoningen. De geplande huurverhoging voor de vrije sector gaat wel door. Hoeveel huurverhoging u krijgt, hangt af van de contractvoorwaarden. Huurt u uw woning al van vóór juli 2011 dan geldt een 1,4% huurverhoging. Woont u er korter dan zal de huurverhoging dit jaar 2,4% bedragen. U ontvangt hierover eveneens vóór 1 mei aanstaande een brief van ons.

Eenmalige huurverlaging

In de nieuwsbrief van februari informeerden wij u over ‘de wet eenmalige huurverlaging lage inkomens’. Inmiddels hebben bewoners, die volgens de belastingdienst in aanmerking komen voor de huurverlaging, een brief ontvangen. Dit is op basis van het inkomen over 2019.

Is uw inkomen na 2019 gedaald en woont u in een sociale huurwoning met een huur hoger dan €633,25 dan kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor huurverlaging. U moet dan zelf een aanvraag bij SOR indienen. Wat de inkomenseisen zijn en hoe u een aanvraag kunt indienen, kunt u lezen in dit artikel.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen, via contact@sor.nl of via telefoonnummer(010) 444 55 55.

Terug naar het overzicht