Huurwijzigingen

11 januari 2021

Huurwijzigingen

Komt u in aanmerking voor een huurverlaging in 2021?

De eerste kamer heeft in december 2020 de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen goedgekeurd. Deze wet geldt voor bewoners met een laag inkomen en wonende in een sociale huurwoning met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. Voor SOR-bewoners ligt deze aftoppingsgrens op €633,25 per maand. Deze bewoners kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

SOR vraagt bij de Belastingdienst de inkomensindicatie aan van alle sociale huurwoningen met een huur boven de €633,25. U ontvangt van de Belastingdienst een brief als wij de gegevens hebben opgevraagd. De Belastingdienst beantwoordt ons verzoek met een ‘ja’ of een ‘nee’. ‘Ja’ betekent dat u op grond van uw (gezamenlijk) inkomen in aanmerking komt voor een huurverlaging. ‘Nee’ betekent dat uw inkomen over 2019 te hoog was om in aanmerking te komen. Voor de duidelijkheid SOR ontvangt geen inkomensgegevens van bewoners via de Belastingdienst. SOR verwacht half februari de informatie, of en u wel of niet in aanmerking komt voor huurverlaging, van de Belastingdienst te ontvangen.

U hoeft geen actie te ondernemen.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor deze eenmalig huurverlaging hangt af van: uw huurprijs, uw (gezamenlijk) inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Als u in aanmerking komt dan krijgt u in maart 2021 automatisch bericht van ons.De huurverlaging gaat dan in per 1 mei 2021.

Type huishoudenInkomen tot inkomensgrens
Één persoonTot en met €23.725,-
Één persoon, AOW-gerechtigd op 1-1-2021Tot en met €23.650,-
Twee personenTot en met €32.200,-
Twee personen, van wie tenminste één AOW-gerechtigd
is op 1-1-2021
Tot en met €32.075,-

Welke huur wordt verlaagd?

Om huurverlaging te kunnen krijgen moet uw netto huur boven de aftoppingsgrens (€633,25) liggen. De netto huur is de huur zonder de servicekosten.

Hoe weet ik wat mijn netto huur is?

Ieder jaar krijgt u een brief over de huurverhoging. Daar staat in wat de netto huur is en wat de eventuele servicekosten zijn. Bij de huurverlaging gaat het dus om de netto huur.

Kunnen bewoners ook zelf huurverlaging aanvragen op grond van de nieuwe wet “Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen”?

Ja, dat is mogelijk. Als u na 2019 een inkomensdaling heeft gehad tot onder de inkomensgrenzen, zie hiervoor bovenstaande tabel. Of uw huur komt door de huurverhoging in 2021 boven de aftoppingsgrens dan kunt u in aanmerking komen voor een huurverlaging. Hiervoor kunt u zelf een verzoek indienen bij SOR. Vraagt u huurverlaging aan op grond van een inkomensdaling dan geldt wel dat deze inkomensdaling tenminste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is ontstaan. U dient zelf alle inkomensgegevens van de laatste zes maanden bij SOR aan te leveren. Dit kunnen bijvoorbeeld salarisstroken of uitkeringsspecificaties zijn, zoals bijstand, AOW en/of pensioen. U dient tevens de actuele samenstelling van uw huishouden bekend te maken aan SOR. Via deze brief kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen bij SOR.

SOR is wettelijk verplicht binnen drie weken na het aanleveren van de juiste gegevens een huurverlagingsvoorstel te doen als u hiervoor in aanmerking komt. U kunt eenmalig een huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021. Als uw aanvraag is goedgekeurd gaat de huurverlaging in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel door SOR. U ontvangt de brief met het huurverlagingsvoorstel in augustus, dan gaat de huurverlaging per 1 oktober 2021 in.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen, via contact@sor.nl of via telefoonnummer (010) 444 55 55.

Terug naar het overzicht