Print

Bedankdag 2018

09 / 10 / 2018

Bedankdag 2018

Collega’s van SOR en de medewerkers van Brasserie Engels maken zich op woensdagochtend op voor de komst van ruim 160 leden van de verschillende bewonerscommissies en activiteitencommissies vanuit de woongebouwen van SOR. Vandaag is de jaarlijkse Bedankdag. Op deze dag zet SOR de leden van de bewoners-, en activiteitencommissies in het zonnetje. Waarom? Om ze bedanken voor de vrijwillige en belangeloze inzet door het jaar heen. Zonder commissieleden geen activiteiten, koffieochtenden, bingo’s en burendag. De inzet van deze vrijwillige commissieleden is van onschatbare waarde voor de verbinding in de woongebouwen.


Programma

Na een heerlijk kopje koffie met gebak, bijgepraat te zijn met andere bewoners, is het tijd voor het programma. De ochtend is gereserveerd voor een lezing vanuit het Stadsarchief, René Spork, heeft een mooie presentatie samengesteld door de ogen van twee fotografen, Henri Berssenbrugge ( 1873-1959) en Paul Martens (1979). Van het Rotterdam van voor WOI naar het hedendaagse Rotterdam. Vele herinneringen komen boven bij bewoners! Na de lunch verzorgen drie dames, op ludieke wijze, de introductie van het ondernemingsplan 2019-202, een Thuisgevoel voor iedereen! Het thuisgevoel wordt aan den lijve ondervonden, door verschillende bewoners die vrijwillige hun medewerking verlenen aan de acts. Onze bestuurder Hassan Najja sluit deze dag af, door het belang van actieve bewoners- en activiteitencommissies te benadrukken. Verbinding tussen bewoners is belangrijk voor het woonplezier.


Bewoners- en activiteitencommissies

Bewoners spelen een belangrijke rol in hun woongebouw. Ze hebben invloed op de sfeer en uitstraling van hun woongebouw en kunnen er een positieve bijdrage aan leveren. SOR stimuleert initiatieven van bewoners die de leefbaarheid van hun woongebouw verbeteren. Actieve bewoners zijn daarbij onmisbaar! In bijna ieder woongebouw is een bewonerscommissie of activiteitencommissie actief. De leden worden voor een maximale termijn van 4 jaar gekozen door de overige bewoners. Deze commissies organiseren allerlei activiteiten en bijeenkomsten, vaak zijn zij ook het aanspreekpunt voor andere bewoners bij hand en spandiensten.

SOR sluit met elke commissie een samenwerkingsovereenkomst af met daarin de rechten en een jaarlijks budget dat zij vrij kan besteden aan activiteiten. Als er geen formele bewonerscommissie is, dan kan SOR hierover ook afspraken maken met een activiteitencommissie.


Huurdersplatform

Het Huurdersplatform (HPF) is onze huurdersvereniging die de gezamenlijke belangen behartigt van alle huurders en bewonerscommissies van SOR. Met de inbreng van het HPF kunnen wij de kwaliteit van het wonen en de dienstverlening samen verbeteren.Bewonerscommissies kunnen huurders van hun woongebouw als bestuurslid van het HPF voordragen. Maar ook huurders kunnen zichzelf voordragen als bestuurslid. De ledenvergadering kiest uiteindelijk de bestuursleden.

Linkje naar brochure bewonersparticpatie:zie Ik ben huurder/ bewonersparticipatie.

 

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.