Print

Beperkte huurverhoging tot 1 procent in 2017

18 / 04 / 2017

Beperkte huurverhoging tot 1 procent in 2017

Samen met ons Huurdersplatform vinden we het belangrijk dat ook bewoners met een kleiner inkomen goed kunnen wonen. Daarom beperken we de huurstijging in 2017 tot 1 procent. Alle huurders ontvangen eind april een brief over hun persoonlijke huurverhoging.

Voor de sociale huurwoningen geldt dit jaar de huursombenadering

Alle huren van alle huizen van één corporatie bij elkaar opgeteld heet: de huursom. Die mag niet onbeperkt stijgen. Verhoogt een corporatie bij sommige woningen de huur méér, dan moet ze dat dus bij andere minder doen. Dat noemen we: de huursombenadering. Met deze aanpak maken woningcorporaties de verschillen in huurprijzen kleiner.

Sociale huurwoningen krijgen een huurverhoging van 1,0%

Dit jaar geldt dat de totale inkomsten van alle huren ( huursom) maximaal mogen stijgen met 1,3%. Deze 1,3% komt uit de jaarlijkse huurverhoging, én uit het verhogen van de huurprijs als een woning van huurder wisselt. Gezien de financiële situatie van SOR is het nodig dat wij dit maximum ook vragen. We hebben berekend dat de huurstijging van woningen die van huurder wisselen een verhoging van 0,3% oplevert. Daarom krijgen de woningen met een huurprijs tot en met 710,68 euro een huurverhoging van 1,0%.

Vrije sectorhuurwoningen krijgen een huurverhoging van 0,3%

De huursombenadering geldt niet voor woningen met een huurprijs vanaf 710,68 euro. Over de huurverhoging van deze woningen staan afspraken in het huurcontract. De huurprijzen worden in 2017 verhoogd met het inflatiepercentage. Die is vastgesteld op 0,3%.

Het Huurdersplatform adviseerde: hanteer geldbedrag voor de huurverhoging

De sociale huurwoningen zouden dan in plaats van een vast huurverhogingspercentage een vast bedrag aan huurverhoging krijgen. Verder stelde het HPF voor om woongebouwen met een energielabel van E of lager geen huur verhoging te geven. SOR stelt de denkwijze en voorstellen van het HPF op prijs. Het idee moet nog wel verder worden uitgedacht en is daarom niet toegepast voor de huurverhoging van 2017. We hebben afgesproken het idee op een later tijdstip verder te verkennen.

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.