Print

Bewoners Wartburg akkoord met voorstel energiebesparing

03 / 07 / 2017

Bewoners Wartburg akkoord met voorstel energiebesparing

In woongebouw Wartburg in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois voert SOR noodzakelijk groot onderhoud uit. SOR wil dit combineren met een aantal extra maatregelen om de woningen comfortabeler en duurzamer te maken. Onlangs stemde ruim 80% van de bewoners in met het voorstel voor energiebesparing. Dankzij de energiebesparende maatregelen maken het gebouw en de 23 sociale huurappartementen een labelsprong. Dit past bij de ondernemingsdoelstelling van SOR.

Groot onderhoudswerkzaamheden

Wartburg is 33 jaar oud en bepaalde onderdelen waren aan vervanging toe of moesten worden gerepareerd. Zoals het metsel- en voegwerk van de gevels en de grindvloeren in het trappenhuis. In de algemene ruimten wordt het houtwerk geschilderd, evenals de liftdeuren en liftombouw. Ook worden de ventilatoren en (collectieve) cv-ketels vernieuwd.

Labelsprong ruimschoots gerealiseerd door verduurzaming

Het energiezuiniger maken van de Wartburg komt voort uit de ondernemingsdoelstelling van SOR om in vier jaar tijd alle woningen naar gemiddeld energielabel B / Energie-Index (EI) 1,4 te brengen. Dit komt overeen met landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid. Het energiezuiniger maken van haar woningen combineert SOR zoveel mogelijk met renovaties en onderhoudsprojecten. Zo beperken we de overlast voor de bewoners. Wartburg maakt een flinke labelsprong van gemiddeld E / EI 2,4 naar gemiddeld A / EI 1,2, ruimschoots boven de ondernemingsdoelstelling.

Bewoners profiteren van meer comfort en een energiezuiniger huis

Sommige onderhoudswerkzaamheden zorgen er meteen al voor dat Wartburg energiezuiniger wordt. Zo verbruiken de nieuwe cv-ketels  minder energie dan de oude ketels. In aanvulling hierop worden enkele collectieve energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Zo is de gevel geïsoleerd en wordt een nieuw CO2-gestuurd ventilatiesysteem geïnstalleerd. De individuele boilers worden vervangen door een energiezuinige collectieve boiler en op het dak komen zonnepanelen. Door de energiebesparende maatregelen worden de woningen energiezuiniger. De isolatiemaatregelen en het nieuwe ventilatiesysteem maken de woningen ook een stuk comfortabeler.

In juli beginnen de voorbereidingen voor de uitvoering

Begin juli voert een adviesbureau een kleine inspectie uit in alle woningen. Aan de hand daarvan kan het energielabel van de woningen worden bepaald. Verder worden in juli ook de zonnepanelen geplaatst en geïnstalleerd. De overige energiebesparende maatregelen en nog resterende onderhoudswerkzaamheden worden na de bouwvak uitgevoerd. Naar verwachting profiteren de bewoners in oktober, voor de koude winterperiode aanbreekt, van alle verbeteringen in het gebouw.

Projectinformatie vindt u op www.sor.nl/projecten

zonnepanelen op SOR woongebouw Wartburg Rotterdam-Zuid voor energiebesparing en verduurzaming

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.