Print

Denk Mee Café

18 / 12 / 2018

Denk Mee Café

Succesvolle derde editie Denk Mee Café

Zeer betrokken deelnemers, levendige discussies en nieuwe verbindingen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van het succesvolle SOR Denk Mee Café. De grote betrokkenheid van de deelnemers tekent het belang van het thema van dit Denk Mee Café: samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg voor een succesvol Langer Thuisbeleid.

In de brasserie van De Nieuwe Poort in Rotterdam heette Hassan Najja, directeur-bestuurder van SOR, de ongeveer 40 deelnemers van harte welkom. Hij lichtte het thema toe: "Onze maatschappij transformeert van verzorgingstaat naar participatiesamenleving. Een samenleving waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Nu we midden in dit proces zitten, blijkt het hard nodig dat partijen voor wonen, welzijn en zorg de handen ineen slaan. Dat zij samen de verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbare mensen die zelfstandig wonen. Dit is vooral een kwestie van aandacht hebben voor de bewoners en uit de eigen kokers treden."

Geanimeerde discussies

Vervolgens stelde Rotterdamse TOOS op geheel eigen wijze een aantal kwesties rond het langer zelfstandig wonen aan de orde: voor ouderen geschikte woningen, de impact op de omgeving, de rol van zorg- en welzijnspartijen, woningcorporaties en overheden en vooral de samenwerking tussen die partijen. De sketches van TOOS waren de aanzet voor vraaggesprekken met gasten die bij Hassan aan tafel zaten: Erik Gerritsen (secretaris-generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Hedy van den Berk (bestuursvoorzitter woningcorporatie Havensteder), Riet Kranenburg (secretaris Huurdersplatform SOR) en Oscar Papa (directeur-bestuurder welzijnsorganisatie B&A Groep, PIT-010). Gesprekken die vanaf de eerste minuut leidden tot geanimeerde discussies met de deelnemers in de zaal: een gemêleerd gezelschap van directeuren en bestuurders van partijen die zich met wonen, welzijn en zorg bezighouden. Grote indruk maakte ook het verhaal van een ervaringsdeskundige, een vrouw met psychische problemen. De aanwezige professionals zijn allemaal gewend om óver kwetsbare mensen te praten. Maar daadwerkelijk iemand horen vertellen wat het voor haar betekent om zo'n stempel te hebben, dat was indrukwekkend en raakte hen.

Samenwerking en ontkokering

Uit de discussie bleek dat alle aanwezigen het belang van meer samenwerking en ontkokering onderkennen. De wil om zich daarvoor in te zetten, is er zeker. Maar men is zoekende naar de manier waarop. Wat is wel en wat is niet mogelijk binnen de bestaande regelgeving? De boodschap van de secretaris-generaal namens de overheid was: ga het gewoon doen! Voor eventuele problemen die naar voren komen, kunnen dan heel gericht oplossingen worden gezocht. Als een mooi praktijkvoorbeeld van samenwerking werd het platform Woonz.nl gepresenteerd. En de oproep om maar gewoon aan de slag te gaan, werd tijdens de borrel aan het slot van het Denk Mee Café door verschillende genodigden meteen ter harte genomen. De eerste nieuwe verbindingen zijn gelegd.

Over het Denk Mee Café

Als woningcorporatie met een maatschappelijke taak is het voor SOR van belang om belanghebbenden te betrekken bij haar beleidsvorming. Met dat doel organiseert SOR jaarlijks een Denk Mee Café voor stakeholders. Dit jaar was de derde editie.

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.