Print

Gevolgen scheiden wonen en zorg steeds meer zichtbaar

20 / 04 / 2017

Gevolgen scheiden wonen en zorg steeds meer zichtbaar

De combinatie van wonen met een vorm van verzorging of verpleging is een trend die zich verder doorzet. “Door het scheiden van wonen en zorg creëren we in Nederland een nieuwe samenleving”, vertelt Hassan Najja, directeur-bestuurder van SOR. “De gevolgen en impact zijn groot, maar er ontstaan nieuwe initiatieven en mooie woonvormen”.

Ontwikkelingen: dubbele vergrijzing en langer zelfstandig thuis wonen

Een tweeluik van ontwikkelingen sterkt SOR in haar ambitie en maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer ouderen te voorzien van een goede, betaalbare woning. Enerzijds de dubbele vergrijzing in ons land: in 2040 zal het aantal 65-plussers rond de 4,7 miljoen liggen, zo’n 1,6 miljoen meer dan vandaag (CBS). En het aantal mensen dat steeds ouder wordt stijgt dankzij betere zorgvoorzieningen.

Daarnaast werkt de politiek aan een scheiding van wonen en zorg. Mensen met een lichte zorgbehoefte ontvangen hun zorg voortaan thuis en niet meer in een verzorgingshuis. De verzorgingshuizen verdwijnen en krijgen een nieuwe bestemming. Het verpleeghuis blijft bestaan, vaak in een meer intieme, kleinere vorm, voor mensen met een zwaardere zorgvraag.

Hassan Najja: “Ik geloof niet dat je wonen en zorg kunt scheiden, mensen op leeftijd willen daar wonen waar zorg in de buurt is”

Wat gebeurt er met de leegkomende verzorgingshuizen?

Alleen al in de Rotterdamse regio komen in de komende jaren circa 2.000 plaatsen in verzorgingshuizen leeg te staan. Ook SOR heeft een aantal verzorgingshuizen in haar bezit. In sommige gevallen zegt de zorgorganisatie het huurcontract op omdat er niet voldoende nieuwe cliënten zijn. Ons doel is om dit zorgvastgoed zoveel mogelijk om te bouwen tot betaalbare, zelfstandige woningen die geschikt zijn om zorg in te ontvangen. Om ze geschikt en veilig te maken en te laten voldoen aan de regelgeving werkt SOR intensief samen met betrokken partijen als bewoners, zorgleverancier, thuiszorg, woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisaties, huisartsen etc.

Er ontstaan steeds meer verschillende woonvormen

Dit zien we terug bij het ombouwen van een deel van ons zorgvastgoed. Zo heeft onlangs De ZorgButler in Ommoord haar deuren voor jong en oud geopend; een gebouw met 135 appartementen met persoonlijke dienstverlening door zorgondernemers. In Siloam (Hoogvliet) gaf de zorgpartij een aantal etages terug aan SOR. Deze zorgwoningen zijn omgebouwd naar zelfstandige appartementen.

Maar we zien ook dat de markt vraagt om andere bestemmingen. Daarom verbouwen we samen met de zorgpartij verzorgingshuis Havenlicht in Pernis. Hier komt zowel een deel met zorgkamers voor mensen met bijvoorbeeld dementie en een deel met zelfstandige woningen voor mensen met een lichte zorgvraag.

"Als het nodig is, kunnen bewoners gebruik maken van het dienstenpakket dat zorgpartners leveren. Die wetenschap vooraf ervaren bewoners als heel geruststellend”

Wonen met zorg heeft zich al bewezen in Rotterdam

Hassan Najja, directeur-bestuurder SOR: “SOR is al dertig jaar dé woningcorporatie voor ouderen in de Rotterdamse regio. We zien de ontwikkelingen al jaren op ons afkomen. Nu de gemeente Rotterdam het belang van voldoende seniorenwoningen ook in de Woonvisie heeft opgenomen, voelen we ons gesteund om samen onze maatschappelijke taak voor de ouderen in de stad nog sterker uit te voeren. Want wonen in combinatie met zorg is niet nieuw. Onze aanpak werkt al jaren goed en naar volle tevredenheid van bewoners en samenwerkingspartijen als zorgorganisaties”.

In bijna 20 woongebouwen biedt SOR wonen in combinatie met zorgaanbod. De behoefte aan zorg in de directe omgeving zien we onder onze huurders en woningzoekenden verder toenemen. Dit is een direct gevolg van het overheidsbeleid scheiden wonen en zorg. Door het aanbieden van zwaarder zorgaanbod in het gebouw kunnen (wijk)bewoners in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

De impact van scheiden wonen en zorg is groot voor onze maatschappij

De veranderingen zijn voor de Rotterdamse ouderen steeds meer zichtbaar en merkbaar. En dat is best even wennen. Voor inwoners als voor organisaties. "Maar vroeg of laat hebben we allemaal zorg nodig. Dan is het voor veel mensen fijn en vertrouwd om bij familie en naasten in de buurt te wonen", aldus Najja.

bewoonster uit Siloma Rotterdam Hoogvliet woont weer zelfstandig - ombouw verzorgingshuis SORBekijk het video interview bewoonster uit Siloam (Rotterdam-Hoogvliet) verhuisde van een zorgkamer terug naar een zelfstandige woning (ombouw zorgvastgoed)

 

Achtergrondinformatie: Wat houdt de hervorming ‘scheiden wonen en zorg’ in?

Het kabinet wil de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven. De ontwikkeling om langer zelfstandig thuis te blijven wonen is al langer gaande. Maar sinds 2013 gaat de ontwikkeling in een versneld tempo.

Eerder gepubliceerd:
Anticiperen op zorgeloos wonen
SOR wil wonen en zorg weer samenbrengen
Nieuwe functie verzorgingshuis door scheiden wonen en zorg

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.