Print

Het brand komt bij je thuis

23 / 04 / 2019

Het brand komt bij je thuis

Aandacht voor brandveiligheid
Een fijn thuis is een veilig thuis. Brandveiligheid is daarom voor ons een belangrijk thema. Ook de gemeente Rotterdam is alert op de brandveiligheid. Samen met de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond controleert zij (woon)gebouwen op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften. Daarbij ligt de prioriteit bij gebouwen van 70 meter en hoger, zoals de meeste SOR-gebouwen.


U kunt bijdragen aan een brandveilig woongebouw
In veel woongebouwen hebben bewoners de gangen gezellig gemaakt met bijvoorbeeld (kunst)planten, een zitje, schilderijtjes of andere spullen. Dat ziet er vaak heel leuk uit. Toch kunt u een oproep krijgen om deze spullen weg te halen. Dit is vanwege de brandveiligheid. Spullen in de gang kunnen een obstakel zijn voor hulpdiensten zoals de brandweer en ambulancepersoneel. De hulpdiensten moeten in geval van nood vrije doorgang hebben. Daarnaast leveren dit soort spullen bij brand mogelijk extra gevaar op. Bijvoorbeeld omdat ze snel vlam vatten en de brand groter maken. Of omdat er giftige dampen kunnen vrijkomen zodra deze spullen in brand vliegen.


In sommige gebouwen zijn in de gemeenschappelijke ruimten scootmobielen gestald. Ook die kunnen bij brand of een andere noodsituatie de doorgang bemoeilijken. U kunt daarom een oproep krijgen om uw scootmobiel niet langer op de gang te zetten, maar hem in uw woning te stallen.


Senioren lopen meer risico als er brand uitbreekt
Ieder jaar zijn er helaas nog altijd mensen die gewond raken of overlijden bij een woningbrand. Vaak gaat het hierbij om ouderen. Senioren kunnen meestal niet zo snel vluchten. Ook merken ouderen een brand vaak minder snel op. Bijvoorbeeld omdat ze slechthorend zijn en de rookmelder daardoor niet of te laat horen. SOR neemt de brandveiligheid van haar gebouwen dan ook uiterst serieus. Uw veiligheid gaat boven alles. Daarom hopen we op uw medewerking als we u vragen uw spullen en/of scootmobiel weg te halen uit de gang.


Sinds 28 maart heeft Ommoord een 'belevingswoning'
Dit is een initiatief van de Rotterdamse gemeente en corporaties. In de 'belevingswoning' kunt u ervaren hoe het is als er brand in uw woning is of is geweest. De 'belevingswoning' ligt aan de Arrheniusweg in Rotterdam Ommoord en is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Iedere twee maanden verplaatst de belevingswoning zich naar een andere wijk in Rotterdam en aangrenzende gemeenten.


Is er brand bij de buren of in de gemeenschappelijke ruimten? Blijf in uw woning!
Is er brand in uw woongebouw maar niet bij u thuis? Houd dan uw voordeur dicht en leg er aan de onderkant een natte handdoek tegenaan. Uw voordeur is brandwerend. Met de natte handdoek houdt u rook buiten. Ga naar uw balkon of naar een raam aan de straatkant waar de brandweer u kan zien.


Tips voor brandveilig wonen
De meeste woningbranden worden veroorzaakt door menselijk gedrag. U kunt daarom zelf veel doen om brand te voorkomen. Hier leest u de belangrijkste adviezen.


Brandpreventie
1. Koken, blijf erbij. Een veel voorkomende brandoorzaak is een pan die droogkookt of te heet wordt en dan vlam vat.
2. Rook nooit in bed of als u slaperig bent.
3. Maak het filter van uw wasdroger schoon na ieder gebruik.
4. Bewaar een elektrische deken losjes opgerold en volg de gebruiksaanwijzing.
5. Laad mobiele apparaten (telefoons, tablets en laptops, maar ook scootmobielen) alleen op als u thuis en wakker bent, nooit 's nachts als u slaapt.
6. Verbind stekkerdozen niet op andere stekkerdozen. Dit kan namelijk leiden tot overbelasting en kortsluiting.
7. Wees voorzichtig met kaarsen, zet deze niet in de buurt van gordijnen of brandbare materialen.


Voorzorgsmaatregelen
-        Sluit de binnendeuren als u gaat slapen.
-        Bewaar uw huissleutel op een vaste, veilige opbergplaats dicht bij de deur.|
-        Bedenk een vluchtroute en houd deze vrij van obstakels.
-        Zorg altijd voor een opgeladen telefoon.
-        Vervang een lege batterij in uw rookmelder meteen.

Kijk voor meer informatie: www.rijnmondveilig.nl/belevingswoning-vrr/

 

 

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.