Print

Minder huurachterstand en uitzettingen door persoonlijke aanpak

06 / 04 / 2017

Minder huurachterstand en uitzettingen door persoonlijke aanpak

Recent publiceerde Aedes de jaarlijkse enquête over huisuitzettingen en huurachterstanden. Hieruit blijkt dat corporaties in Nederland zich met succes inzetten om het aantal huisuitzettingen te laten dalen. Ten opzichte van 2015 is het aantal uitzettingen met 14 procent gedaald. 19 procent van de corporaties had helemaal geen uitzettingen in 2016. Ook SOR heeft deelgenomen aan de enquête van Aedes.
In lijn met de landelijke trend is ook bij SOR een daling in de huurachterstand en het aantal huisuitzettingen duidelijk zichtbaar. Een socialer beleid met veel persoonlijk contact werpt zijn vruchten af.

Sociale aanpak SOR: meer persoonlijk contact voorkomt huurachterstand en huisuitzettingen

Als sociale huisvester met grotendeels huurders van 65 jaar en ouder realiseren we dat onze bewoners vaak naar hun laatste woning zijn verhuisd. We streven ernaar met name de kwetsbare ouderen een veilig, zorgeloos thuis te bieden. Daarbij is ons doel om zoveel mogelijk huurders te helpen op tijd de huur te betalen. Immers betalingsproblemen leiden vaak tot sociale problemen, huurachterstand en soms tot een huisuitzetting.

Al bij een eerste maand huurachterstand nemen we snel persoonlijk contact op. In plaats van alleen een herinnering of aanmaning versturen. Dit gebeurt nu vooral telefonisch door onze medewerkers. Ook het gebruik van SMS wordt ingezet om bewoners te vragen of zij hun rekening willen betalen. Dit werkt goed als mensen bijvoorbeeld hun telefoon niet (meer) opnemen. Tevens zet ook een van onze woonconsulenten zich actief in met huisbezoeken bij huurders met betalingsproblemen. Zo kunnen we deze huurders sneller in contact te brengen met hulpverleners via de gemeente (conform Convenant preventie huisuitzettingen gemeente Rotterdam). Hassan Najja, directeur-bestuurder SOR:

“Persoonlijk contact tussen bewoners en onze medewerkers is zeer waardevol om een probleem bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. We zien dat onze aanpak drempels wegneemt en wordt gewaardeerd. Het werpt voor beide partijen zijn vruchten af"

Daarnaast werken we bij het in contact komen met huurders intensief samen met onze huismeesters. Bij elk woongebouw is een huismeester actief, zij kennen de huurders het beste en hebben een belangrijke sociale functie. De huismeester maakt regelmatig een praatje met bewoners en houden een oogje in het zeil. Hierdoor signaleren zij vaak in een vroeger stadium dan vanachter een computer hoe het echt met bewoners gaat. Als medewerkers van kantoor de bewoners niet te spreken krijgen, dan probeert de huismeester persoonlijk contact te leggen. Of stopt uiteindelijk een terugbelkaartje in de brievenbus. 

Zichtbaar succes: 30% minder huurachterstand, 64% minder uitzettingen

Deze persoonlijke, actievere benadering heeft ertoe geleid dat van december 2015 tot december 2016 de huurachterstand in totaal is teruggelopen met 30%. Het aantal huisuitzettingen is gedaald van 17 in 2015 naar 6 in 2016.

Medewerker team financiën: ”Ik krijg positieve reacties van bewoners op de manier waarop we nu snel aan de bel trekken. Ook het ogenschijnlijk anonieme sms-je wordt vaak gewaardeerd. Bewoners ervaren dat we hen oprecht en flexibel proberen te helpen met het aanbieden van een betalingsregeling”.

 

Samenvatting Aedes corporatiemonitor Huisuitzettingen en Huurachterstanden Nederland, april 2017

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.