Print

Nieuwe functie verzorgingshuis door scheiden wonen en zorg

02 / 02 / 2015

Nieuwe functie verzorgingshuis door scheiden wonen en zorg

Sinds enkele jaren wordt landelijk het ‘scheiden van wonen en zorg’ gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat mensen met een lichte zorgbehoefte hun zorg voortaan thuis zullen ontvangen en niet meer in een verzorgingshuis. De verzorginghuizen verdwijnen en krijgen een nieuwe invulling. SOR maakt zich hard om de sluiting van verzorgingshuizen weloverwogen te laten verlopen.

Wat houdt deze hervorming in?
Het kabinet wil de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven. De ontwikkeling om langer thuis te blijven wonen is al langer gaande. Maar sinds 2013 gaat de ontwikkeling in een versneld tempo.

Minder verzorgingsplaatsen in Rotterdamse regio
Onderzoek heeft uitgewezen dat in de Rotterdamse regio in de komende jaren circa 2.000 plaatsen in verzorgingshuizen leeg komen te staan. Deze huizen zullen dus sluiten. Ook SOR heeft een aantal verzorgingshuizen in haar bezit. In sommige gevallen zegt de zorginstantie het huurcontract op omdat er niet voldoende nieuwe cliënten zijn. Wij proberen deze verzorgingshuizen zoveel mogelijk om te bouwen tot zelfstandige woningen die geschikt zijn om zorg in te ontvangen. Daarvoor is wel een verbouwing nodig om ze geschikt en veilig te maken en te laten voldoen aan de regelgeving.

Uitdaging voor de toekomst
Om deze operatie in de Rotterdamse regio soepel te laten verlopen heeft SOR vorig jaar het initiatief genomen om samen met andere Rotterdamse woningcorporaties, zorginstellingen en diverse maatschappelijke instellingen een onderzoek te starten. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe we samen de gevolgen van scheiden van wonen en zorg zo beperkt mogelijk kunnen houden voor (toekomstige) bewoners, zorginstellingen, en corporaties. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken met de ‘coalitie Zorg en Welzijn’, een vertegenwoordiging van diverse maatschappelijke organisaties. Samen willen we de aanpassingen aan het vastgoed, de veranderingen bij de zorginstellingen en bij de welzijnspartijen, en de gemeentelijke loketten op elkaar afstemmen.

Intensieve samenwerking vereist
Er bestaat niet één succesformule. Voor elke verzorgingshuislocatie afzonderlijk moet worden gezocht hoe bewoners hier in de toekomst veilig en comfortabel kunnen wonen. Strikte voorwaarde voor het slagen is een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen: bewoners, zorgleverancier, thuiszorg, woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisaties, huisartsen, etc.
De impact van scheiden wonen en zorg is groot voor onze maatschappij. SOR is van mening dat, mits partijen samenwerken, we deze operatie kunnen laten slagen!

[artikel uit SOR nieuwsbrief december 2014]

 

Meer informatie over scheiden wonen-zorg:

www.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg

www.platform31.nl/sociaal/langer-thuis

www.hoeverandertmijnzorg.nl

www.rotterdam.nl/hebbieeffe

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.