Print

Oproep voor nieuwe bestuursleden Huurdersplatform

12 / 11 / 2018

Oproep voor nieuwe bestuursleden Huurdersplatform

Oproep voor nieuwe bestuursleden Huurdersplatform

De Wet op het overleg huurder/verhuurder, de zogenaamde Overlegwet, schrijft voor dat woningcorporaties regelmatig met hun huurders overleggen. Met het Huurdersplatform heeft SOR afspraken gemaakt over de invulling van deze wettelijke plicht en de verdeling van verantwoordelijkheden. SOR overlegt met het Huurdersplatform over het algemeen beleid.

Sterke huurder, sterke samenwerking

De nieuwe Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Door deze Woningwet is het Huurdersplatform (HPF) een volwaardig gesprekspartner geworden van SOR, en heeft de positie van de huurder ten opzichte van SOR en Gemeente versterkt.

Om deze positie te borgen is het HPF op zoek naar nieuwe bestuursleden. Twee van de huidige bestuursleden nemen in april 2019 afscheid. Daarnaast is de wens het aantal bestuursleden uitbreiden van vijf naar zeven leden, om zo de werkzaamheden beter te verdelen.

Voldoening

De bestuurswerkzaamheden van het HPF geven voldoening en een meerwaarde aan het wonen bij SOR, geven de huidige bestuursleden aan.De profielomschrijving geeft u, naast inzicht in wat het HPF zoekt, ook duidelijkheid over de inhoud van de werkzaamheden. Zowel de profielschets als de procedure vindt u hier op de website.

Bent u na het lezen van de omschrijving geïnteresseerd, dan hoort het HPF dat graag voor 14 december a.s. van u.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het HPF: Bert van Reeuwijk, op telefoonnummer (010) 59 29 772, of per mail huurdersplatformsor@gmail.com

Profielschets HPF-PDF Procedure WS bestuur HPF-PDF

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.