Print

Prestatieafspraken voor aantrekkelijk wonen in Rotterdam

20 / 12 / 2016

Prestatieafspraken voor aantrekkelijk wonen in Rotterdam

Op 19 december 2016 tekende SOR met het Huurdersplatform (HPF) en de gemeente Rotterdam de prestatieafspraken voor 2017. Een bijzonder moment omdat voor het eerst een belangrijke rol was weggelegd voor de huurdersorganisatie.

In de prestatieafspraken leggen we vast wat we in 2017 doen om het wonen in Rotterdam aantrekkelijker te maken en te houden. Voor SOR ligt daarbij uiteraard de nadruk op het wonen voor 50-plussers.

HPF: "Onze ervaring is dat we vanaf de start als gelijkwaardige partner hebben deelgenomen. Een goede zaak, want het lokale beleid raakt direct de belangen van huurders"

De belangrijkste afspraken zijn:

•   SOR zet zich in voor voldoende betaalbare woningen voor 50-plussers. Dat zijn woningen met een huurprijs tot € 586. Bij het ombouwen van verzorgingshuizen realiseren we zoveel mogelijk huurwoningen in die prijsklasse. In 2017 gaat het om 31 woningen erbij.
•   Voor SOR is het belangrijk dat onze verzorgingshuizen toekomst hebben. Daarom is onder andere afgesproken dat de gemeente faciliteert en meedenkt in de vergunningen- en bestemmingsplanprocedures.
•   SOR start in 2017 met het energiezuiniger maken van 852 woningen. Daarmee dragen we bij aan een lagere energierekening voor de bewoners en minder CO2-uitstoot. Met diverse voorzieningen  zoals dak- en gevelisolatie, dubbel glas, zonnepanelen en energiezuinige CV-ketels, worden energieprestaties van de woningen stapsgewijs verbeterd.
•   Behalve via renovaties verbeteren we onze woningen ook via andere groot onderhoudsingrepen. In 2017 geven we naar verwachting 3,5 miljoen euro uit aan planmatig onderhoud.
•   SOR draagt bij aan het gemeentelijk programma Langer Thuis, onder andere door deel te nemen aan wijknetwerken als daar aan leiding voor is. De gemeente houdt SOR op de hoogte van nieuwe aanvragen van woongroepen voor nieuwe woonvormen of een plek om gezamenlijk te wonen. Gemeente en SOR starten in nauw overleg met het HPF een proef om te onderzoeken of een woongroep die hand- en spandiensten wil doen of activiteiten wil organiseren, kan worden gehuisvest in een van onze gebouwen.

Huurdersorganisaties hebben een grotere rol bij de prestatieafspraken

Dat is bepaald in de nieuwe Woningwet. Het HPF is dan ook voor het eerst van begin tot eind betrokken geweest bij het maken van de afspraken en heeft deze voor Rotterdam mede ondertekend.  Bert van Reeuwijk, voorzitter van het HPF zegt hierover: "Onze ervaring is dat we vanaf de start als gelijkwaardige partner hebben deelgenomen. Een goede zaak, want het lokale volkshuisvestingsbeleid raakt direct aan de belangen van huurders. Tijdens de kennismakingsgesprekken hebben wij onze aandachtspunten duidelijk aangegeven. Zoals investeren op de juiste plek, goede onderlinge afstemming, woonruimteverdeling en draagvlak voor het beleid bij de achterban. Ik denk zeker dat dankzij onze inbreng de gemeente en SOR hebben ervaren dat het belangrijk is dat huurders betrokken zijn bij het opstellen van het lokale volkshuisvestingsbeleid."

SOR maakt prestatieafspraken met alle gemeenten waar ze actief is

Het is een wettelijke verplichting die voor alle Nederlandse corporaties geldt. Met de prestatieafspraken geven gemeenten en corporaties invulling aan het gemeentelijk woonbeleid. De afspraken zijn niet vrijblijvend. Zowel de corporaties als de gemeenten moeten zich eraan houden. Prestatieafspraken worden jaarlijks of eens per twee jaar gemaakt. U vindt de door ons gemaakte afspraken op www.sor.nl/publicaties.

Meer informatie op http://www.rotterdam.nl/samenwerkingmetwoningcorporaties

 

wethouder Schneider (gemeente Rotterdam), Bert van Reeuwijk (HPF), Hassan Najja (SOR

 

 

 

 

op de foto vlnr: wethouder Schneider (gemeente Rotterdam, Bert van Reeuwijk (huurdersplatform SOR), Hassan Najja (directeur-bestuurder SOR)

Rotterdamse corporaties ondertekenen prestatieafspraken 2017

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.