Print

Samen van huis naar thuis

28 / 11 / 2018

Samen van huis naar thuis

Nieuw ondernemingsplan SOR:  Samen van huis naar thuis

Ons ondernemingsplan geeft aan waar we naar toe gaan, wat we doen en hoe dat gebeurt. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Daarom maken we om de ongeveer vier jaar een nieuw ondernemingsplan. Het ondernemingsplan voor de periode 2019 tot 2022, is net af. Onder andere collega's, onze Raad van Commissarissen, het Huurdersplatform en andere samenwerkingspartijen hebben hun wensen, verwachtingen en ideeën aangegeven. Deze zijn zoveel mogelijk verwerkt. Hieronder leest u de hoofdlijnen van ons nieuwe ondernemingsplan 'Samen van huis naar thuis'. Hoewel nieuw is het ondernemingsplan zeker geen breuk met het verleden. We vervolgen de ingeslagen weg: ons samen met anderen inzetten voor een thuisgevoel voor iedereen. Tevens vindt u onderaan een linkje naar het ondernemingsplan.

Onze belofte ‘Een thuisgevoel voor iedereen’ is de essentie

Die belofte 'klinkt door' in alles wat wij doen. Een ‘thuis’ is meer dan een ‘huis’. Meer dan het gebouw, de stenen. Om een thuisgevoel te kunnen bieden, moeten we begrijpen wat senioren beweegt. Daarom willen we  echt luisteren naar onze bewoners. Zelfregie en ‘iets te kiezen hebben’ is belangrijk voor ouderen. Het gaat om ontmoeting. Mensen in de buurt om wie u geeft en die naar u omkijken. Wij willen u, onze huurders, aandacht geven omdat velen van u daar behoefte aan hebben.

Elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen

Velen van u vinden ‘ontmoeten’ belangrijk. Wij komen hieraan tegemoet door ontmoetingsruimten aan te bieden. We zoeken daarbij meer dan voorheen samenwerking met welzijns-, zorg- en vrijwilligersorganisaties en verbinding met de buurt. Het samenbrengen van wonen, welzijn en zorg is onze focus. Dat is vooral van belang voor kwetsbare huurders, zoals mensen met verward gedrag. Eenzaamheid is ook een nadrukkelijk thema. Ook daarom investeren we in onderlinge ontmoeting.

Betaalbaarheid is voor veel senioren een belangrijk thema

Binnen onze beperkte financiële mogelijkheden dragen we hieraan bij. We ondersteunen diensten als de voorzieningenwijzer, ouderenadviseurs en budgetcoaches.

Veiligheid staat hoog op de agenda

We gaan op zoek naar mogelijkheden om veiligheid in de breedste zin van het woord te verbeteren.  Bijvoorbeeld de brandveiligheid.

Bewoners kunnen kiezen voor diensten om langer zelfstandig te wonen

We ontwikkelen een menukaart met diverse diensten die aansluiten op de behoeften van onze (toekomstige) bewoners. Diensten die mensen helpen om de regie te houden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Op een manier die bij hen past. We bieden die diensten zelf of via onze samenwerkingspartners.

Nieuwe combinaties van wonen, welzijn en zorg

Verzorgingshuizen verdwijnen en verpleeghuizen zijn alleen voor mensen met een zware zorgvraag. Hierdoor is een gat ontstaan. Dit vullen we met nieuwe initiatieven en nieuwe woonvormen die wonen, welzijn en zorg combineren.

 

Ondernemingsplan 2019-2022 PDF

 

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.