Print

Thuisgevoel werkt!

29 / 06 / 2018

Thuisgevoel werkt!

Een korte titel, maar met zoveel inhoud. Het jaar 2017 stond in het teken van het ‘thuisgevoel’. Het thuisgevoel van onze bewoners. In allerlei opzichten kwam het woord ‘thuisgevoel’ terug in onze doelstellingen en werkwijzen. 

Je thuis voelen bij SOR

Dat we samen in 2017 met zoveel succes hebben gewerkt aan wat we ons de jaren daarvoor al hadden voorgenomen. Dat kan alleen als je je thuis voelt bij het werk dat je doet. Onze gezamenlijk behaalde resultaten in 2017 zijn voor mij daarom ook een bewijs dat ‘Thuisgevoel werkt’. En als we dat thuisgevoel kunnen vasthouden voor de toekomst, dan zie ik die met vertrouwen tegemoet.

Dat thuisgevoel creëren we samen
In 2017 is nog intensiever dan voorheen ingezet op de samenwerking met partners. De ‘buren’ op maatschappelijk, economisch en politiek vlak. Met de gemeente Rotterdam zijn de prestatieafspraken vernieuwd. Samen met zorg- en welzijnspartners zijn in 2017 ‘Stakeholdersbijeenkomsten’ opgezet waarin is gesproken over de gezamenlijke toekomst en het ‘thuisgevoel voor iedereen’. In een ‘Denk Mee-café’ gingen we met diverse stakeholders, waaronder bewoners, in gesprek over hoe ouderen veilig en plezierig kunnen blijven thuis wonen. Onze huismeesters, huurdersplatform en bewonerscommissies hebben direct contact met bewoners en met elkaar. Zij zetten zich dagelijks in voor het  ‘thuisgevoel’ van 'hun' bewoners. 

Huishoudboekje op orde
‘Thuisgevoel werkt’ heeft ook een financiële kant. Je thuis voelen betekent eveneens dat je huishoudboekje op orde is. SOR heeft in 2017 bewezen in financieel opzicht op de goede weg te zijn. Veel werk en inspanning is geleverd om de financiële ratio’s uit het herstelplan te behalen. En dat is gelukt. Daar hebben verschillende maatregelen aan bijgedragen. De grondposities Oostvoorne, Oud Beijerland en Hoogvliet zijn in een vergevorderd stadium van verkoop. Maar we hebben ook de leegstand teruggebracht naar 1,61%. Twee voorbeelden die positief doorwerken op de financiële continuïteit van SOR. 

Goed georganiseerd huishouden
De basis, die we in 2016 al hebben gelegd, is in 2017 voortgezet. We hebben het ‘huishouden’ binnen onze organisatie versterkt met efficiënte en effectieve maatregelen. En dat levert zijn vruchten af. Zo haalden we goede scores op het medewerkersbetrokkenheids- en het vitaliteitsonderzoek. En de scores van het klanttevredenheidsonderzoek, waren overal hoger dan of gelijk aan het landelijk gemiddelde. Onze manier van werken, met gestructureerde Thuisteams, heeft daaraan zeker bijgedragen. Maar ook de invoering van Trello, het systeem waarmee nóg beter projecten en acties gemonitord kunnen worden, speelde een rol. Door die aanpak, in 2017 ingezet, kunnen we onze bewoners steeds beter van dienst zijn. Hun thuisgevoel nog meer versterken. 

De briefjes op het prikbord
In veel huishoudens is een prikbord een belangrijk communicatiemiddel. Daar hangen de briefjes met wat er op de planning staat of wat er in huis moet gebeuren. Welke boodschappen nodig zijn en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Maar ook zo nu en dan een briefje met een gekleurd hartje of een geschreven wens voor een leuke dag, vaak ondertekend met een symbolisch kruisje. Zeer zeker ‘thuisgevoel’ dat werkt. Bij SOR hebben we dat gevoel onder andere vertaald naar onze beide website www.sor.nl en www.wonenbijsor.nl. Daarop informeren we elkaar, maar nog belangrijker, de site biedt ook de mogelijkheid om goed naar elkaar te luisteren. En dan vooral naar onze bewoners die daar aan het woord komen. Het zijn dé ambassadeurs van de visie van SOR. 

Thuisgevoel werkt
In dit jaarverslag over 2017 leest u hoe SOR in 2017 stond voor haar taak: het bieden van betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief goed wonen voor 50-plussers. Van een huis een thuis maken, zou je kunnen zeggen. De slogan ‘thuisgevoel voor iedereen’ helpt daarbij. Zeker wanneer we vanuit die visie, samen met alle anderen binnen en buiten SOR die daarin een rol hebben, die taak uitvoeren.
Al die mensen en instanties wil ik bedanken voor hun inzet in 2017. En ik wil hen vragen om die inzet op deze manier voort te zetten. Thuis dronken we, als we samen iets gepresteerd hadden, als een soort van beloning samen een kopje thee of koffie. Ik hoop de komende tijd nog heel vaak met jullie een kopje thee of koffie te drinken. Want…. dat thuisgevoel werkt!

Hassan Najja
directeur-bestuurder SOR

Klik hier voor de video van het SOR Jaaroverzicht 2017

 

 

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.