Print

Toekomstbestendig zorgaanbod in Te Hoogerbrugge

16 / 12 / 2016

Toekomstbestendig zorgaanbod in Te Hoogerbrugge

Het aanbod van zorgorganisatie Aafje in woongebouw Te Hoogerbrugge wordt uitgebreid. Hierdoor ontstaat een bijzonder aanbod van wonen met zorg in Rotterdam-Ommoord. Bewoners en wijkbewoners kunnen volgend jaar ook voor zwaardere zorg in hun eigen vertrouwde omgeving terecht. De uitbreiding van het zorgaanbod is mogelijk door het verder intensiveren van de samenwerking tussen de eigenaar van Te Hoogerbrugge, woningcorporatie SOR, en zorgorganisatie Aafje.

Toekomstbestendig zorgaanbod in Te Hoogerbrugge dankzij intensievere samenwerking met Aafje

Na de zomer van 2017 is woningcorporatie SOR voornemens een deel van woongebouw Te Hoogerbrugge 4 verhuren aan zorgorganisatie Aafje. Hier biedt Aafje straks verpleegzorg aan veertig mensen met dementie. Tezamen met de huidige zorgverlening aan huis aan bewoners van Te Hoogerbrugge ontstaat een toekomstbestendig zorgaanbod in de wijk. Bewoners kunnen zo tot op hoge leeftijd in hun vertrouwde woonomgeving zelfstandig, of dicht bij elkaar, blijven wonen.

Verhuur aan zorgpartij: beste oplossing voor bewoners en SOR

De samenwerking biedt enerzijds een oplossing voor de langdurige leegstand waarmee de corporatie in Te Hoogerbrugge kampte. En anderzijds is door de samenwerking de aanwezigheid van Aafje in Te Hoogerbrugge gedurende 2017 gegarandeerd.

“Bij het onderzoeken van de toekomstmogelijkheden was ons uitgangspunt dat het woonconcept Te Hoogerbrugge in stand moet blijven”, vertelt Hassan Najja, directeur-bestuurder SOR. “Ons Huurdersplatform is betrokken in de planvorming en ook de bewonerscommissie van Te Hoogerbrugge is vooraf geïnformeerd. We zien allen de voordelen van een toekomstbestendig zorgaanbod op deze prachtige locatie. Zeker omdat ook iedereen langer zelfstandig thuis moet wonen”.

Te Hoogerbrugge is een woonconcept voor ouderen met ruime appartementen, een uitgebreid pakket aan persoonlijke dienstverlening, een restaurant en zorgaanbod van een vaste zorgorganisatie waar bewoners naar behoefte gebruik van kunnen maken. Rekening houdend met de stijgende leeftijd van bewoners bleek een intensievere samenwerking met Aafje voor bewoners en SOR de beste oplossing. Door het langdurige contract met Aafje kan de beschikbaarheid van zorg in de buurt worden gegarandeerd en heeft SOR vaste huurinkomsten.

De langdurige leegstand in vooral gebouw 4 was een reden om een deel van gebouw 4 aan Aafje te verhuren. De huurderving door de leegstand is nadelig voor de financiële positie van SOR en het beperkt SOR in haar maatschappelijke rol als sociale huisvester. Daarbij is leegstand slecht voor het leefklimaat en de sfeer in het gebouw. Een andere reden is dat Aafje het huurcontract van de ruimte in gebouw 1 die zij van SOR huurt, heeft opgezegd. Dit heeft te maken met het wegvallen van subsidie aan Aafje. Het opzeggen van het contract zou als consequentie hebben dat de medewerkster thuiszorg/persoonsalarmering vanaf 2017 niet meer fysiek aanwezig zou zijn in Te Hoogerbrugge. Bewoners en SOR hechten veel waarde aan de aanwezigheid van een zorgdienst.  Door de samenwerking kan de aanwezigheid van de medewerkster van Aafje in 2017 voortgezet worden. De intensievere samenwerking met Aafje is de beste oplossing voor bewoners en de corporatie.

Gevolgen voor gebouw 4 en zijn bewoners

Te Hoogerbrugge in Rotterdam-Ommoord bestaat uit vijf woongebouwen. Gebouw 4 bestaat uit een laag gedeelte en een toren. Aafje gaat een deel van de toren huren. De begane grond wordt verbouwd tot kantoor- en behandelruimten voor Aafje. De appartementen op de 1e tot en met 4e etage worden omgebouwd tot gesloten afdelingen met 40 zorgkamers voor cliënten met dementie van Aafje.

Voor de bewoners is de verandering groot, met name voor een aantal huurders van de appartementen in de toren van gebouw 4. Met hen zoekt SOR naar andere, passende woonruimte. Alle bewoners kunnen binnen Te Hoogerbrugge verhuizen. Bewoners worden hierin persoonlijk begeleid door een professionele organisatie. Desgewenst krijgen ze ook professionele verhuishulp.

Verbeterde zorgdiensten voor alle bewoners

Nu de zorgorganisatie haar intrek neemt in Te Hoogerbrugge 4 worden de mogelijkheden van zorgverlening voor alle bewoners uitgebreid en geprofessionaliseerd. Zo blijft de 24-uursalarmering bestaan en gaan SOR en Aafje in 2017 overleggen hoe de opvolging van de alarmering professioneler opgezet kan worden. Bewoners vinden dat erg belangrijk. Een verpleegafdeling in de buurt is prettig voor bewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen maar in hun vertrouwde omgeving willen blijven.   

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.