Print

Woningcorporatie SOR vraagt brede aandacht voor verbindend manifest

06 / 03 / 2018

Woningcorporatie SOR vraagt brede aandacht voor verbindend manifest

‘Ik ben niet van steen’. Dat is de titel van een manifest, opgesteld door Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. In dit manifest is de stad Rotterdam ‘zelf’ aan het woord over haar kracht en haar toekomst. Het manifest spreekt de inwoners persoonlijk toe, maar richt zich met name op maatschappelijke organisaties en de Rotterdamse politiek. Doel is om hen te betrekken bij twee belangrijke aandachtspunten van SOR: ouderenhuisvesting en inclusiviteit. Het manifest is verspreid onder een zorgvuldig geselecteerde groep collega-corporatiebestuurders alsook aan andere stakeholders van SOR. Hassan Najja vertelt over het waarom van deze actie.

Stakeholders

De scheiding van zorg en wonen heeft niet alleen voordelen opgeleverd, maar heeft ook geleid tot ongewenste verkokering. Dat is de stellige overtuiging van Hassan Najja, directeur-bestuurder van SOR. Najja: ‘Zorg- en welzijnsinstellingen en corporaties hebben door de scheiding ieder hun eigen wettelijk afgebakende verantwoordelijkheid gekregen en daarbinnen acteert iedereen naar eer en geweten. Maar onze ervaring is dat er in de praktijk, door een te strikte afbakening, met name kwetsbare, oudere inwoners tussen de wal en het schip terecht komen. Een probleem dat door de toenemende vergrijzing alleen maar groter wordt. Dat kunnen we alleen samen, corporaties mét zorg- en welzijnsinstellingen, aanpakken. Eén, door creatief samen te werken binnen de marges van de huidige wetten. Maar twee, en dat is misschien voor de toekomst nog wel belangrijker, door hier ook de politiek bij te betrekken. De politiek, zowel landelijk als op gemeentelijk niveau, is hierin een belangrijke stakeholder’.

Concrete stappen

Het manifest is gedrukt op het omslag van een schrijfblok en verspreid onder collega-bestuurders van corporaties en bestuurders van zorg- en welzijnsinstellingen. En dus eveneens verzonden aan de politieke partijen die op 21 maart aanstaande meedoen aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Ieder met een eigen begeleidende brief waarin de strekking van het manifest wordt uitgelegd. De Rotterdamse politiek wordt bijvoorbeeld aangesproken op een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit dat gezamenlijk belang biedt SOR de toekomstige gemeenteraad -als men dat wenst- een uitgestoken hand. Nog concreter is de actie om collega-bestuurders van corporaties en van zorg-en welzijnsinstellingen uit te nodigen voor een themabijeenkomst op 17 mei aanstaande. Najja: ‘SOR wil in dit alles graag het voortouw nemen. Want maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen maken dat mijns inziens noodzakelijk. Met elkaar betekenis en inhoud geven aan thema’s die ons verbinden in plaats van uit elkaar drijven, dat is waar dit manifest eigenlijk om gaat. Daar moeten we ons gezamenlijk in manifesteren, zogezegd. Want zeg nou zelf, we zijn toch ook niet van steen?’

 

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.