Print

Zo wijzen we een sociale huurwoning toe in 2017

02 / 01 / 2017

Zo wijzen we een sociale huurwoning toe in 2017

Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? En heeft u een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? Houd u dan rekening met de nieuwe regels van de overheid. Per 1 januari 2016 mag SOR aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog een woning aanbieden met een huur tot 592,55 euro per maand. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

Waarom passend toewijzen?

De overheid wil dat woningcorporaties hun spciale huurwoningen passend toewijzen. Daarvoor zijn regels opgesteld. Met die regels wil de overheid ervoor zorgen dat huurders een woning huren die ze kunnen betalen; dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. In de nieuwe regels wordt geen rekening gehouden met een eigen vermogen. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels uit de Woningwet te houden.

Op welke woning mag u reageren?

Dat betekent dat u niet meer op elke woning kunt reageren. Het hangt van uw inkomen af voor welke woningen u in aanmerking komt.
Hieronder ziet u wat passend toewijzen inhoud. Bij veelgestelde vragen vindt u meer informatie over de nieuwe regels.

welke woning kan ik huren met mijn inkomen? Huurappartement met huurtoeslag

Als u met uw inkomen recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u in de afbeelding en tabel zien op welke woningen uit ons woningaanbod u mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist u niet, dan verandert er voor u niets.

 Type huishouden met huishoudinkomen(1) per jaar  De huur van de woning(2) waarop u kunt reageren is maximaal
 Eénpersoonshuishouden (vanaf 18 jaar) met een inkomen van maximaal € 22.200(3)  € 592,55(3)
 Tweepersoonshuishouden (onder de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.150  € 592,55
 Tweepersoonshuishouden (boven de AOW-leeftijd) met een inkomen van maximaal € 30.175  € 592,55

Toelichting:

(1) De huurtoeslaggrens is in 2017:
-   22.200 euro voor eenpersoonshuishoudens
-   30.150 euro voor tweepersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
-   30.175 euro voor tweepersoonshuishoudens boven de AOW-leeftijd.

(2) maximale kale huurprijs, dus exclusief service- en stookkosten.

(3) voor alle genoemde bedragen geldt het prijspeil van 2017. De overheid stelt deze bedragen elk jaar in januari bij.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over 'passend toewijzen'

Terug naar overzicht

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.