Print

We lossen uw ontevredenheid graag op

SOR doet haar best alle huurders goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u zaken liever anders ziet. Het samen zoeken naar een oplossing, biedt de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat u ons laat weten als u niet tevreden bent.

Brochure Ontevreden? Vertel het ons!

Een klacht schriftelijk indienen

Bent u ontevreden en komt u er met de betreffende medewerker van SOR niet uit? Maak uw ontevredenheid schriftelijk kenbaar.

Dat kan per e-mail naar contact@sor.nl of per brief naar: SOR, Antwoordnummer 30638, 3030 WB Rotterdam. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is.

Niet opgelost. Hoe nu verder?

Bent u niet tevreden met onze reactie op een klacht, of bent u het niet eens met de geboden oplossing? Dan kunt u in veel gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van SOR.

In het Reglement klachten- en geschillencommissie SOR staat precies welke klachten niet bij de commissie thuis horen.

Ontevreden over huurprijs, servicekosten of onderhoud?

Als u een sociale huurwoning heeft, kunt u terecht bij de Huurcommissie. Dit is een landelijke onafhankelijke organisatie, die uitspraak doet bij geschillen tussen huurder en verhuurder over deze onderwerpen. Als u een vrije sector huurwoning heeft, dan kunt u zich wenden tot de kantonrechter.

Ontevreden over de toewijzing van een sociale huurwoning?

Neemt u dan contact op met de Regionale Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam, Postbus 490, 3000 AL Rotterdam.

Is uw klacht in behandeling bij de rechter, de Huurcommissie, de regionale Bezwarencommissie Huisvesting of een vergelijkbare instantie? Dan houdt de klachtencommissie zich afzijdig.

Reglement klachten- en geschillencommissie SOR

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.