Print

Samenwerking 

Midden in de maatschappij betekent ook dat wij samenwerken met partijen die kunnen bijdragen aan de realisatie van onze missie. Daarbij gaat het om samenwerking met zorg- en welzijnspartijen, gemeenten, collega corporaties, maar ook beleggers en natuurlijk onze huurders.

Samen met belanghouders

SOR treedt als maatschappelijk ondernemer in dialoog met de belanghouders. We maken duidelijk wat u van ons mag verwachten. SOR verantwoordt zich over haar geleverde prestaties. Hierdoor vergroten we onze zichtbaarheid en zijn we aanspreekbaar op ons handelen.

Als belanghebbenden onderscheiden we o.a. huurders, huurdersplatform SOR, ministerie, gemeenten, externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties, WSW), collega-corporaties, koepelorganisaties (Aedes, Maaskoepel, WoonnetRijnmond), zorgaanbieders, bouwbedrijven, makelaars, financiële dienstverleners en politieke partijen.

Samen met huurders
Bewonersinitiatieven die de leefbaarheid van hun woongebouw verbeteren stimuleren wij. Georganiseerde activiteiten- en bewonerscommissies spelen hierin een belangrijke rol. Dankzij de inbreng van het huurdersplatform SOR kunnen wij de kwaliteit van het wonen en de dienstverlening verbeteren.

Samen met zorgpartners

SOR verhuurt haar 21 verzorgings- en verpleeghuizen aan verschillende zorgpartners. Meestal zijn deze zorginstellingen ook de voorkeursleverancier van zorg en diensten in de zelfstandige woningen in het betreffende woongebouw. Daar waar extramurale zorg wordt geboden, is er zelden of nooit een exclusieve positie van één zorginstelling.

Sinds de komst van de WMO is de huishoudelijke zorg aanbesteed aan een beperkt aantal instellingen. Deze leveren ook bij onze bewoners hun diensten, terwijl dan in diezelfde gebouwen een andere zorginstelling de AWBZ-gefinancierde zorg levert.

Zorginstellingen waarmee SOR samenwerkt:

 • Aafje
 • Argos Zorggroep
 • Catharinastichting
 • Hervormde stichting Sonneburgh
 • Laurens
 • Lelie Zorggroep
 • Senions
 • Stichting Careyn
 • Stichting Humanitas
 • Zorgwaard.

SOR als partner van het Senior Impact Lab

Innovatie en ondernemerschap in de ouderensector is noodzakelijk
In een maatschappij die zich continu ontwikkelt, verandert de manier waarop mensen leven en
samenleven doorlopend. Constant dienen zich dan ook nieuwe problemen aan. Een goede oplossing laat soms even op zich wachten. Sommige partijen willen niet afwachten, zo ook SOR. Om oplossingen te bespoedigen - te innoveren - zoeken die partijen elkaar op. Omdat ze begrijpen dat één partij het niet alleen kan. Je hebt elkaars kennis en ervaring nodig, elkaars netwerk, en ook de onderlinge inspiratie helpt en versnelt het proces van ontwikkelen en oplossen. Dit is wat er gebeurt in het Senior Impact Lab, waar ook SOR sinds 2017 deel van uitmaakt.

Symbiose tussen ontwikkelaar en consument
Op het terrein van zorg en welzijn van ouderen in de samenleving, zijn er veel facetten die om
verbetering vragen. Zorginstellingen lopen daar tegenaan, maar ook woningcorporaties en
gemeenten ervaren die behoefte. Gelukkig is het echter een uitdaging die met name nieuwe
ondernemers graag aangaan. Maar die missen het netwerk om de vragen te specificeren de dicht bij de doelgroep te komen. Verder is het netwerk belangrijk om uitvindingen te testen en ervaringen op te halen, en om uiteindelijk hun producten uit te rollen. Zie hier de kans voor waardevolle samenwerking, tussen ontwikkelaar en consument.

Het Senior Impact Lab is innovatiescout en matchmaker; met voordelen voor zowel startende
ondernemers als grote partijen in de ouderensector.
Wilt u meer weten, kijk dan op http://www.SeniorImpactLab.nl en meldt u aan!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

 1.