SOR Jaarverslag 2019

8 juni 2020

SOR Jaarverslag 2019

Samen vooruit

Het jaar 2019 stond in het teken van de verschuiving van energie naar synergie.Samen opgavegericht werken aan de ouderenhuisvesting van vandaag en morgen.

Samen iets bereiken dat meer is dan de som der delen.Samen toegevoegde waarde creëren die geen van de partijen afzonderlijk had kunnen behalen. Schouder aan schouder. 1+1=3.
Samen met gemeente Rotterdam en andere partijen werkten we in 2019 aan het opstellen van het Uitvoeringsplan Ouder & Wijzer, het Langer Thuis Akkoord 2020-2025 en de prestatieafspraken die voor het eerst een doorlooptijd kennen van twee jaar. Over synergie gesproken.

In 2019 hebben wij verantwoording afgelegd over onze maatschappelijke prestaties. De visitatie beslaat de periode 2015-2018. Op de onderdelen ‘presteren naar vermogen’ en ‘governance’ scoren we aanzienlijk beter dan vier jaar geleden.Huurders waarderen onze dienstverlening. In de KWH-benchmark scoren we boven het landelijk gemiddelde. De resultaten van ons medewerkersonderzoek laten zien dat de organisatie zich de afgelopen twee jaar heeft verbeterd. SOR beschikt over betrokken en bevlogen medewerkers, die het werken voor onze doelgroep als een belangrijke uitdaging zien en scoort in de top 3 van de landelijke benchmark voor kleinere corporaties.

In 2019 hebben we invulling gegeven aan de eerste jaarschijf uit ons nieuwe ondernemingsplan 2019-2022 ‘Samen van huis naar thuis’. Weten wat senioren beweegt en hun een thuisgevoel bieden is hierbij ons uitgangspunt. Betekenis geven. Aan jezelf, aan anderen, aan het leven. Voelen dat je er mag zijn, als mens. Elk individu kan bijdragen aan het geven van betekenis. Dat begint met goed naar elkaar luisteren, écht luisteren. Oordeelvrij. Er is behoefte bij onze bewoners aan aandacht. Behoefte om serieus genomen te worden. Gelukkig zijn wij als corporatie in de positie dat we kunnen luisteren. Wij kunnen voor hen dat verschil maken. Want, wij zijn niet van steen, maar gericht op mensen, persoonlijk contact en maatwerk. Dat doen we samen. Met elkaar.

En nu? Samen vooruit. Af en toe kijken we daarbij over de schouder om er zeker van te zijn dat we worden gevolgd. En gelukkig is dat zo. Door groter te denken, wordt kleiner doen mogelijk. Wij brengen van wonen, welzijn en zorg samen, op een manier die eenieder past als een warme jas. Zo gaan wij met vertrouwen samen vooruit. Schouders recht. Koersvast. Samen onderweg.

Samen van huis naar thuis

“Onze stad is niet geboren uit losse ideeën. Het is geen verzameling gebouwen die toevallig op elkaar staan gepakt. Geen 640.000 mensen die elkaar af en toe per ongeluk raken. Als dat zo is, dan is het niet de stad waarin zoveel mensen hun thuis vinden. Niet de stad waar SOR aan meebouwt. Niet óns Rotterdam.

Deze stad bestaat, omdat al die losse ideeën elkaar raken. Omdat mensen elkaar vinden. Delen. Botsen. En door elkaar geraakt worden. Zo worden losse gebouwen een stad, individuen een gemeenschap, en wordt een huis, een thuis.”

Terug naar het overzicht