SOR onderhoudswerkzaamheden

9 april 2020

SOR onderhoudswerkzaamheden

SOR  onderhoudswerkzaamheden

SOR monitort nauwlettend de ontwikkelingen rondom de Coronaproblematiek en de adviezen van het RIVM.

SOR heeft dan ook de onderhoudswerkzaamheden aangepast om de gezondheid van bewoners, medewerkers en opdrachtnemers te kunnen borgen. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld. Alleen de meest noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden onder strikte richtlijnen uitgevoerd.

Noodzakelijke werkzaamheden

Onder noodzakelijke werkzaamheden wordt verstaan, bijvoorbeeld:

 • Verstopping van de toiletafvoer
 • Gebreken en lekkages aan waterleidingen
 • Gebreken en lekkages aan gasleidingen
 • (Omvangrijke) lekkages van buitenaf
 • CV-storingen waardoor geen verwarming of warm water meer is
 • Liftstoringen
 • Electrastoringen (geen stroom in huis)
 • Situaties waarin gevaar voor bewoners en derden ontstaat

Werkzaamheden buiten de woning, zoals in algemene (verkeers)ruimten, aan de buitengevel, kunnen wel doorgaan. De opdrachtnemer is verplicht te zorgen voor voorzieningen als bijvoorbeeld signalering in de vorm, waarschuwingsteksten en linten, zodat de 1,5 meter afstand-regel altijd gewaarborgd is. Is dat niet mogelijk dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.

Richtlijnen

Ook hier zijn de bekende RIVM richtlijnen van toepassing:

 • Was regelmatig je handen met zeep;
 • Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik eenmalig papierenzakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
 • HOUD AFSTAND, regel 1,5 m = tweemaal armlengte.

Veiligheid voor alles! Blijf gezond!

Terug naar het overzicht