Print

Veelgestelde vragen

Als u vragen heeft over een bepaald onderwerp kunt u het antwoord wellicht terugvinden in dit overzicht. U kunt via onderstaande filter specifiek op uw onderwerp zoeken.

Puntentelling woningwaardering

Wat betekent WWS?

WWS staat voor WoningWaarderingsStelsel. Elke sociale huurwoning krijgt WWS-punten: bijvoorbeeld voor de oppervlakte, aantal kamers, energiezuinigheid, kwaliteit/comfort en de woonomgeving. Hoe meer punten, hoe hoger de waardering en hoe hoger de maximale huur van de woning. De huur van uw woning is dus afhankelijk van de waardering.

Waarom zijn de WWS-punten aangepast?

Per 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde van uw woning een grotere rol gaan spelen bij de puntentoekenning. Dat heeft de regering besloten, die vindt dat de WOZ-waarde van een woning meer invloed moet krijgen op de huurprijs. De WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer 25% de waardering.

Voor wie geldt het nieuwe WWS?

De wijzigingen zijn van toepassing op sociale huurwoningen en gelden dus niet voor de vrije sector huurwoningen.

Wat is de WOZ-waarde?

De afkorting WOZ staat voor 'Waardering Onroerende Zaken'. Uw gemeente stelt elk jaar van alle woningen de WOZ-waarde vast. Zeg maar de 'verkoopwaarde'. Dat geldt voor koop- en huurwoningen. De WOZ-waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen en krijgt nu dus ook een rol bij het bepalen van het aantal punten van een sociale huurwoning.

Waar kan ik de WOZ-waarde voor mijn woning opvragen?

U kunt de WOZ-waarde opvragen bij uw gemeente. Vertel erbij waarvoor u de WOZ-waarde nodig heeft. De WOZ-waarde van uw woning staat ook op de beschikking die u jaarlijks krijgt voor de gemeentelijke heffingen.

Welke WOZ-waarde geldt voor het vaststellen van de punten voor mijn woning?

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde. Die gaat altijd over het voorgaande jaar.

Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. Als u vindt dat deze te hoog is, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Betekent dit dat de puntenwaardering voor mijn woning jaarlijks wijzigt?

Dat is mogelijk. De WOZ-waarde telt voor ongeveer 25% mee, dus als de WOZ-waarde wijzigt, dan wijzigt ook het aantal punten voor uw woning.

Betekent minder punten automatisch minder huur?

Nee, als uw huur onder de maximale huur blijft die wij voor de woning mogen vragen, dan blijft uw huur hetzelfde.

In welke gevallen wordt de huur verlaagd?

Als de netto huurprijs van de woning boven de maximale huurprijs uitkomt. Als dit het geval is, krijgt u hiervan persoonlijk bericht van SOR.

Hoeveel bedraagt de huurverlaging?

Als de netto huurprijs van de woning boven de maximale huurprijs uitkomt, dan wordt de netto huurprijs (zonder servicekosten)verlaagd tot de maximale huurprijs. Hoe groot de verlaging is, kan verschillen per woning.

Door de nieuwe WOZ-waarde is de maximale huurprijs van mijn woning gestegen. Moet ik nu gelijk meer huur gaan betalen?

Nee. U blijft de huur betalen die u al betaalde. Een corporatie mag 1 keer per jaar de huurprijs laten stijgen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. De hoogte van de stijging is in de wet vastgelegd.

Waar vind ik meer informatie over de puntentelling?

De website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) geven algemene informatie over de puntentelling.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.