Print

Veelgestelde vragen

Als u vragen heeft over een bepaald onderwerp kunt u het antwoord wellicht terugvinden in dit overzicht. U kunt via onderstaande filter specifiek op uw onderwerp zoeken.

Toewijzen nieuwe huurwoning

Wat is passend toewijzen?

Passend toewijzen betekent dat we bij de toewijzing van onze huurwoningen rekening houden met uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Op die manier zorgen alle corporaties ervoor dat de goedkoopste woningen worden verhuurd aan mensen met de laagste inkomens. En woningen met een hogere huurprijs aan mensen met een hoger inkomen.

Per wanneer gelden de nieuwe regels?

De Woningwet geeft corporaties regels voor passend toewijzen. Per 1 januari 2016 moeten corporaties woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. 

Op WoonnetRijnmond kunt u zien welke woningen voor u beschikbaar zijn. Het is daarom van belang dat u het juiste inkomen invult in uw zoekprofiel.

Wat betekenen de regels voor mij als woningzoekende?

U komt niet in aanmerking voor elke woning. Bij het toewijzen van de woning kijken we naar het totale inkomen van u en uw medebewoners, uw leeftijd en de grootte van het huishouden. In onderstaande tabel kunt u de huurprijzen zien van woningen waar u op kunt reageren.

overzicht huurprijs versus inkomen 2017 - passend toewijzen ouderenhuisvesting SOR

Ik huur momenteel een woning bij SOR. Wat betekenen de nieuwe regels voor mij?

Voor zittende huurders verandert er niets als gevolg van het passend toewijzen. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe verhuringen. Op het moment dat u op zoek bent naar een andere woning, dient u wel rekening te houden met de nieuwe regels.

Hoe wordt mijn inkomen getoetst?

Wij toetsen uw inkomen en dat van uw eventuele medebewoner met een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring kunt u kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800-0543. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Dit formulier neemt u mee als u in aanmerking komt voor een woning.

Wij zijn met z’n tweeën. Een van ons is 60 jaar en de ander is 70 jaar. Naar welke inkomensgrens moeten we kijken?

De leeftijd van de persoon met het hoogste inkomen is bepalend of u in de inkomensgroep boven of onder de AOW valt. Bent u 60 en heeft u het hoogste inkomen, dan geldt de grens van 30.150 euro. Bent u 70 en heeft u het hoogste inkomen, dan geldt de grens van 30.175 euro. (inkomensgrens 2017)

 

Over drie maanden ga ik met pensioen en daalt mijn inkomen. Hierdoor kan ik op een ander woningaanbod reageren. Wat moet ik nu doen?

Als u over de juiste papieren beschikt waarop staat vermeld wat uw nieuwe inkomen wordt, dan raden wij u aan om uw inkomen in uw zoekprofiel hierop aan te passen. Als u een woning krijgt toegewezen, dan dient u de papieren te overhandigen. Anders gaat de verhuring niet door.

Ik heb een inkomen van 19.000 euro en kon altijd reageren op een woning in een specifiek gebouw met een huurprijs van 650 euro. Nu kan ik niet meer reageren op deze woning. Hoe kan dit?

Volgens de nieuwe regels kunt u met uw inkomen alleen nog reageren op huurwoningen met een huurprijs van maximaal 607,46 euro. Het toewijzingssysteem van WoonnetRijnmond is zo ingericht dat u de woningen ziet waar u met uw inkomen op kunt reageren.

Ik heb mijn inkomen geschat. Wat als blijkt dat mijn inkomen niet helemaal klopt?

Een juiste opgave van uw inkomen is essentieel. De woningen waar u op kunt reageren zijn afgestemd op het inkomen dat u hebt opgegeven. Zonder opgave van uw inkomen kunt u niet reageren op een woning. Als u een woning krijgt toegewezen en uw inkomen blijkt te hoog of te laag, dan weigeren we u de woning. We raden u dan ook aan het inkomen op te geven dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.