Print

Veelgestelde vragen

Als u vragen heeft over een bepaald onderwerp kunt u het antwoord wellicht terugvinden in dit overzicht. U kunt via onderstaande filter specifiek op uw onderwerp zoeken.

Warmtewet

Waarom is de Warmtewet ingevoerd?

Klanten die gebruik maken van een collectieve warmte-installatie, kunnen niet zelf kiezen voor (de goedkoopste) warmteleverancier. Voorbeelden van collectief opgewekte warmte zijn stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslagsystemen. Om te voorkomen dat zij meer betalen voor hun warmtelevering dan mensen die wel een warmteleverancier kunnen kiezen, is de Warmtewet ingevoerd.

De wet regelt tariefbescherming voor consumenten. Daarin staat onder meer dat corporaties energieleveranciers worden, die aan regels moeten voldoen. Een van die regels is dat er een maximale energieprijs is vastgesteld. Dit is de maximale prijs die we mogen doorberekenen voor de levering van warmte en warm tapwater.

In uw geval is SOR de warmteleverancier.

Wanneer treedt de Warmtewet in werking?

Per 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking.

Wat wordt er precies onder ‘warmte’ verstaan?

Binnen de Warmtewet gaat het om zowel warmte (ruimteverwarming) als warm water uit de kraan.

Wie bepaalt het warmtetarief en hoeveel is dat?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de maximumtarieven voor warmtelevering vast. SOR respecteert deze maximumtarieven omdat zij energieleverancier is volgens de Warmtewet. Als het mogelijk blijkt om in een jaar lagere tarieven te hanteren, dan doen we dat, na overleg hierover met ons Huurdersplatform. Dit is afhankelijk van onze kosten voor de warmtelevering.

Tarieven
Voor 2016 heeft de ACM de maximumprijs voor de levering van warmte vastgesteld (alle bedragen zijn incl. btw). Dit tarief bestaat uit:

- Het vastrecht, een vast bedrag van 276,13 euro per jaar. Dat is maximaal 23,01 euro per maand
- De prijs per verbruikte hoeveelheid warmte, uitgedrukt in gigajoule (GJ): maximaal 22,66 euro per GJ.

De ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier. Of naar warmtelevering via gas.

In de map Publicaties kunt u de Leveringsvoorwaarden Warmte en de Tarieven Warmte downloaden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.