Print

Zelf klussen of uw woning aanpassen?

Ja dat mag. Maar er zijn spelregels. Twijfelt u over het wel of niet melden van een verandering aan uw woning? Neem dan altijd contact op met uw huismeester. Deze kan u mogelijk doorverwijzen naar SOR.

In de brochure 'uw woning veranderen' leest u wat de mogelijkheden zijn over bijvoorbeeld schilderwerk, sierpleisterwerk, vloerbekleding, of het boren in de wand.

Brochure Uw woning veranderen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Veranderingen die verder gaan dan bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij of het leggen van een vloer noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Deze veranderingen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden en in overleg met SOR worden aangebracht.

Vraag vooraf toestemming voor de verandering

U kunt eenvoudig schriftelijk een verzoek voor uw verandering opsturen naar SOR. Wij behandelen uw aanvraag binnen 14 dagen per brief. In de brochure 'uw woning veranderen' vindt u de spelregels en het vergoedingenoverzicht van veel voorkomende veranderingen.

WMO-aanpassingen worden eigendom van SOR

Bij bepaalde handicaps of chronische ziekten kan de woning mogelijk worden aangepast via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is afhankelijk van het beleid van uw gemeente. De WMO-aanpassing wordt eigendom van SOR. Dit betekent dat u de voorziening niet kunt meenemen als u gaat verhuizen. U vraagt de aanpassing zelf aan bij uw gemeente.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  1.