Brief belastingdienst

18 maart 2022

Brief belastingdienst

In verband met de voorbereiding huurverhoging 2022 hebben wij gegevens opgevraagd bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft alle adressen waarvoor SOR gegevens heeft opgevraagd, een brief gestuurd om u hierover te informeren.

Helaas blijkt de brief van de Belastingdienst niet duidelijk en roept veel vragen op.

We lichten hieronder graag het een en ander toe. Deze informatie staat ook in ons bewonersblad dat begin april bij u op de mat beland.

Wettelijk is het mogelijk in 2022 huurders met een (middel)hoog inkomen in een sociale huurwoning een extra huurverhoging te geven. Het gaat dan om bewoners van een sociale huurwoning met een inkomen (in 2020) van meer dan €47.948 (1-persoonshuishouden) of meer dan €55.486 (2-persoonshuishouden)

SOR kent de inkomens van haar bewoners niet. De overheid heeft het mogelijk gemaakt bij de Belastingdienst op te vragen welke adressen in aanmerking komen voor deze extra huurverhoging. De Belastingdienst heeft u vervolgens een brief gestuurd, deze informatiebrief heeft u inmiddels ontvangen. De Belastingdienst geeft GEEN inkomensgegevens aan SOR door. SOR krijgt alleen een code die ons vertelt of een bewoner wettelijk een extra huurverhoging mag krijgen of niet. Dit betekent niet automatische dat u een extra huurverhoging krijgt. Dat geldt slechts voor een klein deel van onze bewoners.

In de brief van de Belastingdienst staat dat u binnenkort een brief van SOR ontvangt met de huurverhoging. In deze brief staat vermeld of u een extra huurverhoging krijgt of niet. U ontvangt deze brief van SOR voor 1 mei aanstaande. In deze brief staat ook vermeld hoe u bezwaar kunt maken tegen een eventuele extra huurverhoging. Wacht u deze brief af.

Terug naar het overzicht