Bewonersparticipatie

Bewoners spelen een belangrijke rol in hun woongebouw. Ze hebben invloed op de sfeer en uitstraling van hun woongebouw en kunnen er een positieve bijdrage aan leveren. SOR stimuleert initiatieven van bewoners die de leefbaarheid van hun woongebouw verbeteren. Actieve bewoners zijn daarbij onmisbaar! In de brochure Bewonersparticipatie leest u alles over de Overlegwet, bewonerscommissies en de huurdersvereniging.

Bewonerscommissie en activiteitencommissie

In bijna ieder woongebouw is een bewonerscommissie actief. De leden worden voor een maximale termijn van 4 jaar gekozen door de overige bewoners.

SOR sluit met elke commissie een samenwerkingsovereenkomst af met daarin de rechten en een jaarlijks budget dat zij vrij kan besteden aan activiteiten. Als er geen formele bewonerscommissie is, dan kan SOR hierover ook afspraken maken met een activiteitencommissie.

Huurdersplatform

Het Huurdersplatform (HPF) is onze huurdersvereniging die de gezamenlijke belangen behartigt van alle huurders en bewonerscommissies van SOR. Met de inbreng van het HPF kunnen wij de kwaliteit van het wonen en de dienstverlening samen verbeteren.

Bewonerscommissies kunnen huurders van hun woongebouw als bestuurslid van het HPF voordragen. Maar ook huurders kunnen zichzelf voordragen als bestuurslid. De ledenvergadering kiest uiteindelijk de bestuursleden. SOR betaalt de kosten van het HPF. Jaarlijks wordt in gezamenlijk overleg het budget vastgesteld.   

naar webpagina van het HPF