Alles over mijn huur

Huurbetalingen

Drie manieren om de huur te betalen

We hebben afgesproken dat u de huur uiterlijk op de eerste dag van de maand betaalt. U kunt de huur op drie manieren aan SOR betalen:

1. Automatische incasso

2. Periodieke overschrijving

3. Acceptgiro.

De huur die u betaalt, bestaat uit twee delen. Als SOR ook uw warmteleverancier is, dan betaalt u ook de energiekosten aan SOR en bestaat de huur uit drie delen. Als volgt:

1. De nettohuur is een vergoeding voor het gebruik van uw woning en de algemene ruimten, zoals de fietsenstalling en lift.

2. De servicekosten zijn de kosten voor gemeenschappelijke diensten die SOR in uw gebouw levert. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak van de algemene ruimten, de thuismeester, de glasverzekering en het onderhoud van de eventuele gemeenschappelijke tuin.

3. De energiekosten betaalt u zelf voor uw energieverbruik. Is SOR uw warmteleverancier? Dan betaalt u aan SOR een maandelijks voorschot voor de warmtelevering. Bij de jaarlijkse afrekening wordt uw werkelijke verbruik verrekend.

Huurtoeslag

Iedereen in Nederland heeft recht op een betaalbare woning. Voor mensen met een laag inkomen is er daarom huurtoeslag. Dit is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van:

  • de hoogte van uw huur, de servicekosten, de hoogte van uw (eventueel gezamenlijke) inkomen, uw leeftijd, en van uw vermogen.

De toeslag wordt bereken de over de netto huur (‘kale’ huur) en bepaalde servicekosten. U krijgt géén huurtoeslag als de kale huur en de servicekosten samen hoger zijn dan € 808,06. De Belastingdienst stort het bedrag rechtstreeks op uw eigen rekening. U betaalt zelf de volledige huur aan SOR.

Heeft u recht op huurtoeslag?

U kunt hiervoor direct contact opnemen met de Belastingdienst of maak een proefberekening op www.toeslagen.nl

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst

Dit kan via telefoon (0800) 0543 of via www.toeslagen.nl. U hoeft de toeslag maar 1 keer aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag ieder jaar vanzelf. Houdt u rekening met ongeveer 8 weken om uw aanvraag te verwerken.

Servicekosten voor gemeenschappelijke diensten

Servicekosten worden gelijk verdeeld over alle woningen. U betaalt het bedrag in een maandelijks voorschot. Voor 1 juli van het daaropvolgende jaar krijgt u de afrekening van de werkelijke kosten. Als u teveel heeft betaald, krijgt u geld terug. Als de kosten hoger zijn uitgevallen dan verwacht, betaalt u bij. Met de bewonerscommissie van uw woongebouw bespreekt SOR jaarlijks de hoogte van het voorschotbedrag voor de servicekosten.

Betalingsprobleem? Voorkom huurachterstand

Het kan gebeuren dat u de huur niet op tijd betaalt. U bent het gewoonweg vergeten of u heeft er geen rekening mee gehouden dat het soms even duurt voordat wij uw betaling ontvangen hebben. U bent daar als huurder zelf verantwoordelijk voor.

Komt u in de problemen? Neem contact met ons op!

Om huurachterstand te voorkomen, is automatische incasso een goede hulp. Krijgt u toch te maken met betalingsproblemen, dan raden wij u aan dit direct met ons te bespreken. Samen met u zoeken we naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Zo kunnen we proberen de schade te beperken. Neemt u hiervoor contact op met ons klantencontactcentrum via (010) 444 55 55.

Huurverhoging

Uw huur wordt elk jaar op 1 juli verhoogd. Vóór 1 mei krijgt u van ons een brief over de verhoging van de netto huurprijs per 1 juli. De overheid schrijft voor met welk percentage wij de huur van sociale huurwoningen mogen verhogen. SOR stelt de huurverhoging vast in overleg met het Huurdersplatform. Voor de (vrije sector) woningen met een huurprijs boven de maximale huurtoeslaggrens, houden wij ons aan de bepaling over de huurverhoging zoals die in het huurcontract staat vermeld.

Huur opzeggen van een woning

De huur kunt u per dag opzeggen. De opzegtermijn is minimaal 30 dagen, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de opzegging bij SOR. In de brochure ‘Huur opzeggen’ leest u stapsgewijs wat er komt kijken bij het opzeggen van de huur.

Een huuropzegging doorgeven via:

  • het formulier Huuropzegging. U kunt dit formulier ophalen bij de huismeester, op deze pagina downloaden of aanvragen bij ons klantcontactcentrum, telefoon (010) 444 55 55 of via e-mail contact@sor.nl
  • een aangetekende brief naar SOR, Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam onder vermelding van “huuropzegging”
  • een e-mail; scan uw ondertekende brief en e-mail deze naar contact@sor.nl

Huur opzeggen bij overlijden

Bij overlijden van de hoofdhuurder kunnen de nabestaanden de huurovereenkomst opzeggen. Dan ontvangen we graag bij de huuropzegging een kopie van de overlijdensakte. Bij het overlijden van één van de partners dient de huurovereenkomst op naam te worden gesteld van de achterblijvende partner. Voor het omzetten is eveneens een kopie van de overlijdensakte nodig. Het fijn als de juiste naam op de correspondentie wordt vermeld.

Goederen of veranderingen in uw woning laten overnemen

SOR kan u in contact brengen met de nieuwe huurder om eventuele spullen die achterblijven of aangebrachte veranderingen ter overname aan te bieden. Als de nieuwe huurder op de aanbieding ingaat, maakt u een lijst van alles (ook losse spullen) dat wordt overgenomen. Deze lijst ondertekent u beiden. De overname is definitief als SOR akkoord is en als de nieuwe huurder zijn huurcontract heeft ondertekend.

Huur opzeggen van een bedrijfsruimte

Als u de huur van een winkel- of bedrijfsruimte wilt opzeggen, geldt een aantal andere regels. Neem hiervoor contact op met onze vastgoedbeheerder bedrijfsruimten:

Ruben van der Horst, telefoon (010) – 444 55 55. Of stuur een e-mail