Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Als u vragen heeft over een bepaald onderwerp kunt u het antwoord wellicht terugvinden in dit overzicht. U kunt via onderstaande filter specifiek op uw onderwerp zoeken.

Service- en stookkosten

Op grond van artikel 7:259 BW moet SOR u binnen 6 maanden na afloop van een kalenderjaar een eindafrekening sturen. U ontvangt de afrekening voor 1 juli van het daaropvolgende jaar.

Heeft u geen afrekening ontvangen? Neem dan contact op met onze huuradministratie via telefoonnummer (010) 444 55 55.

Stookkosten zijn de kosten voor het gebruik van de centrale ketel. Voor deze kosten is een voorschotbedrag opgenomen in uw maandelijkse huurprijs.

Servicekosten betaalt u voor diensten die wij leveren in het gebouw, zoals schoonmaak van de algemene ruimten, de huismeester of het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Dit bedrag is een voorschot. SOR stuurt u jaarlijks een overzicht van de werkelijke kosten, waaruit blijkt of u teveel of te weinig heeft betaald.

De meest voorkomende servicekosten zijn:

 • Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten
 • Elektra gemeenschappelijke ruimten (galerijen, portieken)
 • Administratiekosten (dit is de vergoeding die de huurder betaalt aan de verhuurder voor het opstellen van de afrekening)
 • Huur boiler
 • Huismeester
 • Onderhoudscontract lift

Ik zoek een huurwoning

Bent u vanwege een persoonlijke noodsituatie dringend op zoek naar een andere woning? In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een urgentieverklaring. Urgent woningzoekenden mogen met voorrang zoeken. Dat betekent dat u meer kans maakt op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden, mits de woning aan de voorwaarden van urgentie voldoet.

Wanneer meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan biedt de corporatie de woning aan de kandidaat aan waarvan de urgentieverklaring het eerst afloopt.

Persoonlijke noodsituatie
Om urgentie te verkrijgen, moet er echt sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet zozeer om bijvoorbeeld een echtscheiding, leukere buurt of te klein wonen. Maar meer om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging.

Kosten
U vraagt de urgentie aan bij de corporatie bij u in de buurt. Het aanvragen van een reguliere urgentie kost 35 euro. Deze kosten krijgt u in een later stadium niet terug.

Gebeurt uw aanvraag op medische gronden, dan komt het voor dat uw aanvraag eerst ter toetsing naar een medisch adviseur gaat. Deze keuring kost 50 euro. Deze kosten komen bovenop de reguliere 35 euro.

Informatie over de voorwaarden van een urgentieverklaring:

Voor Rotterdam: SUWR

Voor Spijkenisse: gemeente Spijkenisse 

Voor Brielle: gemeente Brielle

Voor Oostvoorne: gemeente Westvoorne

Voor Oud-Beijerland: gemeente Oud-Beijerland

Alle SOR gebouwen zijn toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Zo zijn alle gebouwen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Een aantal van onze woningen, met name tweekamerwoningen, zijn iets minder geschikt.

Soms hebben woningen nog hindernissen, maar kunnen dankzij kleine aanpassingen toch volledig geschikt gemaakt worden voor een specifieke bewoner. U kunt een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor het oplossen hiervan.

De mate waarin een woning toegankelijk is voor een rollator of rolstoel, drukken wij uit met pictogrammen. Onderstaande pictogrammen gebruiken we op onze website en staan ook vermeld in de woningadvertenties van Woonnet Rijnmond.

De woning heeft geen trappen en ligt op de begane grond of is per lift bereikbaar.

Bewoner kan met een rollator zonder (grote) hindernissen de woning in en kan de rollator ook binnen gebruiken.

De woning is bereikbaar met een rolstoel en geschikt of (eenvoudig) geschikt te maken voor het gebruik van een rolstoel in de woning.

Sociale huurwoningen

Om te kunnen reageren op een huurwoning dient u zich in te schrijven bij Woonnet Rijnmond. U kunt maximaal twee reacties plaatsen op aangeboden huurwoningen op www.woonnetrijnmond.nl Iedere avond om 20.00 uur worden nieuwe woningen op Woonnet Rijnmond geplaatst. Sommige huuradvertenties blijven dan nog staan op de website, andere huuradvertenties verdwijnen van de website. Is één van de advertenties waarop u heeft gereageerd van de site verwijderd dan kunt u vanaf dat moment weer reageren op een nieuwe woning. De bestaande reactie wordt vanaf dat moment in behandeling genomen door onze verhuurmakelaar.

Heeft u op twee huuradvertenties gereageerd en ziet u in het nieuwe huuraanbod een beter passende woning? Dan kunt u via ‘Mijn account’ een van de twee eerdere reacties intrekken. Daarna kunt u reageren op de beter passende huurwoning.

Op de website van Woonnet Rijnmond wordt uitgelegd hoe u zich kunt inschrijven en hoe u kunt reageren.

Voor een sociale huurwoning in woongebouw de Gravin in Oud-Beijerland dient u zich in te schrijven bij de lokale corporatie HW Wonen.

Vrije sectorwoningen
Heeft u een vrije sector huurwoning (vanaf € 879,67 p/mnd) gezien die u bevalt? Neem dan gelijk contact op met de verhuurmakelaar van SOR via telefoon (010) 444 55 55 of per e-mail.

Dat zijn woningen met een netto huurprijs vanaf € 879,67 per maand. Voor deze woningen is geen huurtoeslag mogelijk. Daarom is voor deze woningen een jaarinkomen vereist van minimaal € 47.699,-voor éénpersoonshuishouden en € 52.671,- voor tweepersoonshuishoudens (inkomensgrens 2024).

Dat zijn woningen met een nettohuur tot en met € 879,66. Het gaat hier om kale huur, dat wil zeggen huur zonder servicekosten. Voor een groot deel van deze woningen kan huurtoeslag aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor een woning moet u voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan. Corporaties, en dus ook SOR, mogen deze woningen (bijna) alleen nog maar verhuren aan woningzoekenden met een huishoudinkomen tot en met € 47.699,- voor eenpersoonshuishouden en € 52.671,- bij tweepersoonshuishoudens (inkomensgrens 2024).

Sociale huurwoning
Alle sociale huurwoningen van SOR (met uitzondering van Oud-Beijerland) liggen in de stadsregio Rotterdam. Deze woningen, waar huurtoeslag mogelijk is, worden aangeboden via Woonnet Rijnmond. Om te kunnen reageren op een woning heeft u een inschrijfnummer nodig. Via de website van Woonnet Rijnmond kunt u zich eenvoudig inschrijven. U betaalt eenmalig €15,- inschrijfkosten en €10,- per jaar voor de verlenging van de inschrijving. Hoeveel kans u maakt op een woning is onder andere afhankelijk van uw inschrijfduur en een eventuele urgentieverklaring.

De sociale huurwoningen in Oud-Beijerland worden aangeboden door collega corporatie HW Wonen via hun website www.hwwonen.nl. Hiervoor is inschrijven bij Woonnet Rijnmond dus niet nodig.

Vrije sector huurwoning
Bent u op zoek naar een woning vanaf €879,66 dan is per 1-1-2021 een inschrijving via Woonnetrijnmond.nl een vereiste (het aanmaken van een zogeheten Woonpas). Bekijk het beschikbare woningaanbod op www.wonenbijsor.nl.

Reparatie en onderhoud

Voor sommige reparaties kunt u zelf rechtsreeks contact opnemen met onze leveranciers. Zoals ruitschade, verstopping of problemen met uw CV. U vindt de telefoonnummers hier.

In de brochure Reparatie en onderhoud staat beschreven wie verantwoordelijk is voor welke reparatie en wie wat betaalt.

U kunt een reparatie het snelst melden via het reparatieformulier op de website. Het formulier wordt direct naar de aannemer van uw woongebouw gestuurd. De aannemer bellen kan ook. Het telefoonnummer vindt u via het zoekbalkje “Wie is mijn aannemer” naast het reparatieformulier.

Er zijn ook andere manieren om een reparatie rechtsreeks bij de leverancier te melden. Kies op de pagina Reparatie en onderhoud de manier die u prettig vindt.

Huurtoeslag

Als uw huurprijs verandert, kan het zijn dat u minder/meer recht hebt op huurtoeslag. U moet het nieuwe huurbedrag aan de Belastingdienst doorgeven. U kunt dit doorgeven via www.toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis).

Huurtoeslag kunt u het hele jaar door aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website www.toeslagen.nl of telefonisch aanvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis).

Binnen acht weken na het indienen van een volledige aanvraag ontvangt u een beschikking. Hierin staat het bedrag vermeld dat u maandelijks gaat ontvangen. U hoeft de toeslag maar één keer aan te vragen. Daarna krijgt u de huurtoeslag ieder jaar vanzelf.

huurtoeslag aanvragen bij Belastingdienst

In 2020 zijn de inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen te vervallen. Dat betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt een huishouden geen huurtoeslag meer.

Onderstaand schema laat zien bij welke combinatie van huurprijs en inkomen, mensen nog nét huurtoeslag krijgen in 2024. De bedragen tussen haakjes zijn voor huishoudens waarbij ten minste 1 iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de huishoudsamenstelling en leeftijd geldt bij elk denkbare huurprijs een andere inkomensgrens waarbij mensen geen huurtoeslag meer krijgen. Om het overzichtelijk te houden is onderstaand schema beperkt tot de kwaliteitskortingsgrens, de 2 aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens. 

 EenpersoonsTweepersoonsDrie- en meerpersoons
€ 454,47€ 31.556(€ 31.455)€ 41.094 (€ 41.050)€ 41.094 (€ 41.050)
€ 650,43€ 37.828(€ 36.852)€ 49.250 (€ 47.721) 
€ 697,07  € 46.443 (€ 44.453)
€ 879,66€ 44.098 (€ 42.245)€ 49.250* (€ 54.395)€ 51.022* (€ 54.395)
* Het inkomen waarbij meerpersoonshuishoudens geen huurtoeslag meer krijgen als ze de liberalisatiegrens betalen, is gelijk aan het inkomen waarbij zij geen huurtoeslag meer krijgen als ze de aftoppingsgrens betalen. Dat kom omdat een meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd boven de aftoppingsgrens geen extra huurtoeslag meer krijgt.

De maximale vermogensgrenzen voor de huurtoeslag in 2024 zijn:

 • Eenpersoonshuishoudens: € 36.952,- (was: € 33.748,-)
 • Meerpersoonshuishoudens: € 73.904,- (was: € 67.496,-)

Met de rekenhulp voor huurtoeslag van de Belastingdienst op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Zo ziet u of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel u dan krijgt.

Warmtewet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de maximumtarieven voor warmtelevering vast. SOR respecteert deze maximumtarieven omdat zij energieleverancier is volgens de Warmtewet. Als het mogelijk blijkt om in een jaar lagere tarieven te hanteren, dan doen we dat, na overleg hierover met ons Huurdersplatform. Dit is afhankelijk van onze kosten voor de warmtelevering.

Tarieven
Voor 2016 heeft de ACM de maximumprijs voor de levering van warmte vastgesteld (alle bedragen zijn incl. btw). Dit tarief bestaat uit:

– Het vastrecht, een vast bedrag van 276,13 euro per jaar. Dat is maximaal 23,01 euro per maand
– De prijs per verbruikte hoeveelheid warmte, uitgedrukt in gigajoule (GJ): maximaal 22,66 euro per GJ.

De ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier. Of naar warmtelevering via gas.

In de map Publicaties kunt u de Leveringsvoorwaarden Warmte en de Tarieven Warmte downloaden.

Binnen de Warmtewet gaat het om zowel warmte (ruimteverwarming) als warm water uit de kraan.

Per 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking.

Klanten die gebruik maken van een collectieve warmte-installatie, kunnen niet zelf kiezen voor (de goedkoopste) warmteleverancier. Voorbeelden van collectief opgewekte warmte zijn stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslagsystemen. Om te voorkomen dat zij meer betalen voor hun warmtelevering dan mensen die wel een warmteleverancier kunnen kiezen, is de Warmtewet ingevoerd.

De wet regelt tariefbescherming voor consumenten. Daarin staat onder meer dat corporaties energieleveranciers worden, die aan regels moeten voldoen. Een van die regels is dat er een maximale energieprijs is vastgesteld. Dit is de maximale prijs die we mogen doorberekenen voor de levering van warmte en warm tapwater.

In uw geval is SOR de warmteleverancier.

Ik word huurder bij SOR

Wij bevestigen altijd de afspraak voor het bezichtigen van de woning. In de brief staat precies uitgelegd wat u mee moet nemen bij de eerste bezichtiging. In ieder geval dient u mee te nemen:

 • Een recente Inkomensverklaring (te downloaden via MijnBelastingdienst.nl) van uzelf en uw eventuele partner;
 • Uittreksel basis Registratie Personen (maximaal 3 maanden oud) met historische adressen vanaf 1 oktober 1994, aan te vragen bij de gemeente waar u nu woonachtig bent;
 • Een verhuurdersverklaring, aan te vragen bij uw huidige verhuurder, of een verklaring geen hypotheekschuld, aan te vragen bij uw hypotheekverstrekker.

Indien nodig kan de verhuurmakelaar om aanvullende informatie vragen.

Om zeker te weten dat u niet in financiële problemen komt door een te hoge huurprijs controleren we uw inkomensgegevens. Daarnaast is SOR verplicht het inkomen te controleren omdat wij moeten voldoen aan de regelgeving ‘passend toewijzen’ van de overheid. Dit houdt in dat een goedkope woning aan mensen tot een bepaald inkomen moet worden toegewezen.

Om aan te tonen dat u de woning kunt huren, hebben we van u nodig:

 • Een recente Inkomensverklaring (te downloaden via MijnBelastingdienst.nl) van uzelf en uw eventuele partner;
 • Uittreksel basis Registratie Personen (maximaal 3 maanden oud) met historische adressen vanaf 1 oktober 1994, aan te vragen bij de gemeente waar u nu woonachtig bent;
 • Een verhuurdersverklaring, aan te vragen bij uw huidige verhuurder, of een verklaring geen hypotheekschuld, aan te vragen bij uw hypotheekverstrekker.

Deze documenten dient u mee te nemen tijdens de eerste woningbezichtiging. De verhuurmakelaar beoordeelt deze. Zonder deze documenten kan SOR de woning niet aan u verhuren.

Als u uw huurcontract komt tekenen, heeft u het volgende nodig:

 • Een kopie van uw legitimatiebewijs (rijbewijs/paspoort/identiteitskaart).
 • Pinpas. U pint uw eerste huurbetaling op kantoor of op locatie bij onze verhuurmakelaar.

Na ondertekening van het huurcontract ontvangt u aansluitend de sleutel van uw woning van de huismeester van het gebouw.

Wat is een geldig legitimatiebewijs?

 • Een geldig Nederlands paspoort
 • Een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • Een geldig Nederlands rijbewijs of
 • Een geldig bromfietsrijbewijs (categorie AM).

Verzekeringen

Nee, u bepaalt zelf welke verzekering u afsluit. Gebruikers van een scootmobiel adviseren wij wel hiervoor ook een verzekering af te sluiten. Mocht er per ongeluk schade ontstaan (aan bijvoorbeeld de lift), dan bent u hiervoor verzekerd. Dit voorkomt dat SOR voor hoge reparatiekosten komt te staan.

Stalt u uw fiets of scootmobiel in de collectieve fietsenberging? Houdt u er rekening mee dat deze niet onder uw inboedelverzekering vallen. Dit vereist eventueel een aparte verzekering.

Elke huurder is zelf verantwoordelijk voor een eigen aansprakelijkheids- en inboedelverzekering.

Met een aansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering kan de bewoner zichzelf beschermen tegen de financiële gevolgen van brand, lekkage, inbraak of stormschade die niet zijn gedekt onder de opstalverzekering.

Stalt u uw fiets of scootmobiel in de collectieve fietsenberging? Houdt u er rekening mee dat deze niet onder uw inboedelverzekering vallen. Dit vereist eventueel een aparte verzekering.

Toewijzen nieuwe huurwoning

Een juiste opgave van uw inkomen is essentieel. De woningen waar u op kunt reageren zijn afgestemd op het inkomen dat u hebt opgegeven. Zonder opgave van uw inkomen kunt u niet reageren op een woning. Als u een woning krijgt toegewezen en uw inkomen blijkt te hoog of te laag, dan weigeren we u de woning. We raden u dan ook aan het inkomen op te geven dat op uw inkomensverklaring van de Belastingdienst staat.

Als u over de juiste papieren beschikt waarop staat vermeld wat uw nieuwe inkomen wordt, dan raden wij u aan om uw inkomen in uw zoekprofiel hierop aan te passen. Als u een woning krijgt toegewezen, dan dient u de papieren te overhandigen. Anders gaat de verhuring niet door.

De leeftijd van de persoon met het hoogste inkomen is bepalend of u in de inkomensgroep boven of onder de AOW valt. Bent u 60 en heeft u het hoogste inkomen, dan geldt de grens van € 37.625,-. Bent u 70 en heeft u het hoogste inkomen, dan geldt de grens van € 36.675,-. (inkomensgrens 2024)

Wij toetsen uw inkomen en dat van uw eventuele medebewoner met een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze inkomensverklaring kunt u kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800-0543. De Belastingdienst stuurt uw inkomensverklaring binnen vijf werkdagen toe. Dit formulier neemt u mee als u in aanmerking komt voor een woning.

Voor zittende huurders verandert er niets als gevolg van het passend toewijzen. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe verhuringen. Op het moment dat u op zoek bent naar een andere woning, dient u wel rekening te houden met de nieuwe regels.

U komt niet in aanmerking voor elke woning. Bij het toewijzen van de woning kijken we naar het totale inkomen van u en uw medebewoners, uw leeftijd en de grootte van het huishouden. In onderstaande tabel kunt u de huurprijzen zien van woningen waar u op kunt reageren. Klik op de link om de afbeelding te bekijken

De Woningwet geeft corporaties regels voor passend toewijzen. Per 1 januari 2016 moeten corporaties woningzoekenden met een laag inkomen huisvesten in een huurwoning die past bij hun inkomen. 

Op WoonnetRijnmond kunt u zien welke woningen voor u beschikbaar zijn. Het is daarom van belang dat u het juiste inkomen invult in uw zoekprofiel.

Passend toewijzen betekent dat we bij de toewijzing van onze huurwoningen rekening houden met uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. Op die manier zorgen alle corporaties ervoor dat de goedkoopste woningen worden verhuurd aan mensen met de laagste inkomens. En woningen met een hogere huurprijs aan mensen met een hoger inkomen.

Woonpas

Om te kunnen reageren op een sociale huurwoning in de stadsregio Rotterdam heeft u een inschrijfnummer (voorheen woonpas) nodig. U kunt zich inschrijven via www.woonnetrijnmond.nl/of aan de balie bij een van de aangesloten corporaties, zoals SOR. Deze inschrijving kost € 15,- .

Ik ben huurder

U geeft alle sleutels terug aan SOR. Dit zijn de sleutels die aan u zijn uitgereikt tijdens het tekenen van de huurovereenkomst en de door u eventueel extra bestelde sleutels. U ontvangt geen vergoeding voor extra bestelde sleutels. Indien u één of meerdere sleutels niet inlevert, brengen wij u de kosten voor een nieuw slot in rekening.

Wij hebben geen reservesleutels van uw woning. Tijdens het tekenen van de huurovereenkomst ontvangt u van ons alle sleutels van de woning. Voor het bijmaken van sleutels of het vervangen van de sloten kunt u contact opnemen met de huismeester. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

De contactgegevens van uw huismeester vindt u op het informatiebord in de entree van uw woongebouw. Hierop staat vermeld wanneer hij/zij in uw gebouw aanwezig is. Is de huismeester niet aanwezig, dan kunt u een kaartje met uw (reparatie)verzoek in zijn/haar brievenbus stoppen, of u neemt contact op met onze receptie via (010) 444 55 55.

De huismeester houdt het woongebouw en de omgeving netjes en in orde, beantwoordt uw technische vragen en neemt reparatieverzoeken in behandeling. Hij/zij controleert de schoonmaak van de algemene ruimten zoals de lift, de entreehal en het trappenhuis. U kunt de huismeester ook vragen om hulp bij kleine klusjes, mits daar tijd voor is.

De huismeester is het aanspreekpunt voor bewoners en levert een bijdrage aan een goed woon- en leefklimaat in en om uw woongebouw en bijbehorende buitenruimtes.

Inschrijven

U kunt zich bij SOR niet inschrijven voor een huurwoning. 
Zoekt u een sociale huurwoning in de stadsregio Rotterdam? Schijf u dan in bij WoonnetRijnmond als woningzoekende via www.woonnetrijnmond.nl  of aan de balie bij een van de aangesloten corporaties, zoals SOR. Deze inschrijving kost eenmalig €15,-. Ieder jaar betaalt u €10,- voor de verlening van de inschrijving.

Zoekt u een sociale huurwoning in gebouw Gravin in Oud-Beijerland? Neem dan contact op met corporatie HW Wonen, www.hwwonen.nl    

Puntentelling woningwaardering

De website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl) geven algemene informatie over de puntentelling.

Nee. U blijft de huur betalen die u al betaalde. Een corporatie mag 1 keer per jaar de huurprijs laten stijgen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. De hoogte van de stijging is in de wet vastgelegd.

Als de netto huurprijs van de woning boven de maximale huurprijs uitkomt, dan wordt de netto huurprijs (zonder servicekosten)verlaagd tot de maximale huurprijs. Hoe groot de verlaging is, kan verschillen per woning.

Als de netto huurprijs van de woning boven de maximale huurprijs uitkomt. Als dit het geval is, krijgt u hiervan persoonlijk bericht van SOR.

Nee, als uw huur onder de maximale huur blijft die wij voor de woning mogen vragen, dan blijft uw huur hetzelfde.

Dat is mogelijk. De WOZ-waarde telt voor ongeveer 25% mee, dus als de WOZ-waarde wijzigt, dan wijzigt ook het aantal punten voor uw woning.

De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeente. Als u vindt dat deze te hoog is, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Hiervoor geldt de meest actuele WOZ-waarde. Die gaat altijd over het voorgaande jaar.

U kunt de WOZ-waarde opvragen bij uw gemeente. Vertel erbij waarvoor u de WOZ-waarde nodig heeft. De WOZ-waarde van uw woning staat ook op de beschikking die u jaarlijks krijgt voor de gemeentelijke heffingen.

De afkorting WOZ staat voor ‘Waardering Onroerende Zaken’. Uw gemeente stelt elk jaar van alle woningen de WOZ-waarde vast. Zeg maar de ‘verkoopwaarde’. Dat geldt voor koop- en huurwoningen. De WOZ-waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van bepaalde belastingen en krijgt nu dus ook een rol bij het bepalen van het aantal punten van een sociale huurwoning.

De wijzigingen zijn van toepassing op sociale huurwoningen en gelden dus niet voor de vrije sector huurwoningen.

Per 1 oktober 2015 is de WOZ-waarde van uw woning een grotere rol gaan spelen bij de puntentoekenning. Dat heeft de regering besloten, die vindt dat de WOZ-waarde van een woning meer invloed moet krijgen op de huurprijs. De WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer 25% de waardering.

WWS staat voor WoningWaarderingsStelsel. Elke sociale huurwoning krijgt WWS-punten: bijvoorbeeld voor de oppervlakte, aantal kamers, energiezuinigheid, kwaliteit/comfort en de woonomgeving. Hoe meer punten, hoe hoger de waardering en hoe hoger de maximale huur van de woning. De huur van uw woning is dus afhankelijk van de waardering.