Compliment of klacht

Bent u tevreden met uw woning, uw woongebouw en uw omgeving. Heeft u fijne medebewoners en een prettig thuisgevoel, dan vinden wij dat fijn te horen. SOR draagt daar graag haar steentje aan bij. Wilt u dit met ons delen, dat kan via contact@sor.nl. Wij stellen uw mening op prijs.

SOR doet haar best alle huurders goed van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u zaken liever anders ziet. Het samen zoeken naar een oplossing, biedt de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat u ons laat weten als u niet tevreden bent.

Bespreek uw klacht met de betreffende medewerker

Bent u ontevreden? Bespreek dit als eerste met de betreffende medewerker. Geef aan hoe u de klacht graag opgelost ziet. De medewerker zal met u meedenken én bespreken wat de mogelijkheden zijn. SOR heeft altijd het doel er samen met u en naar tevredenheid uit te komen.

Komt u er samen niet uit?

Indien u er met de betreffende medewerker niet uitkomt, kunt u een schriftelijke klacht indienen. Dit kan per e-mail naar contact@sor.nl  of per brief naar: SOR, Antwoordnummer 30638, 3030 WB Rotterdam. U ontvangt binnen een week na ontvangst een schriftelijke bevestiging van ons. Hierin staat wie uw klacht in behandeling neemt en wat het verdere verloop is. Over het algemeen wordt de klacht dan behandeld door de leidinggevende van de betreffende medewerker. Indien nodig worden ook de manager of de bestuurder geïnformeerd.

Vervolgstappen per type klacht

Bent u na uw schriftelijk ingediende klacht, niet tevreden met onze reactie op de klacht, of de geboden oplossing, dan zijn er verschillende instanties waar u terecht kunt. Deze hebben allen hun eigen spelregels. Wij behandelen ze hier kort:

  • Heeft u een klacht over: huurprijzen, servicekosten of onderhoud?

Als u een sociale huurwoning heeft, kunt u terecht bij de  Huurcommissie. Dit is een landelijke onafhankelijke organisatie die uitspraak doet bij geschillen tussen huurder en verhuurder over deze onderwerpen. Als u een vrije sector huurwoning heeft, dan kunt u zich wenden tot de  kantonrechter.

  • Gaat uw klacht over de toewijzing van een sociale huurwoning?

Neemt u dan contact op met de regionale Bezwarencommissie Huisvesting, regio Rotterdam, Postbus 490, 3000 AL Rotterdam.

  • Gaat uw klacht over de warmtelevering?

Neemt u dan contact op met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).

  • Gaat uw klacht over de procedurele afhandeling door SOR

Bent u niet tevreden met onze reactie of de wijze waarop SOR met uw klacht omging, dan kunt u in een aantal gevallen terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van SOR.

De klachtencommissie heeft als voorwaarde dat u zelf belang heeft bij de klacht en dat u het probleem eerst schriftelijk aan SOR heeft voorgelegd. SOR moet de gelegenheid hebben gekregen tot een oplossing te komen. Is uw klacht in behandeling bij de rechter, de Huurcommissie, de regionale Bezwarencommissie Huisvesting, Geschillencommissie Consumentenzaken of een vergelijkbare instantie? Dan houdt de klachtencommissie zich afzijdig. De spelregels voor het indienen van een klacht bij de klachtcommissie leest u in het reglement Klachtencommissie (link onderaan de pagina).

Het e-mailadres van de klachtcommissie is: klachtencommissie@sor.nl