Missie en visie. Wij staan voor:

Een thuisgevoel voor iedereen, in het bijzonder voor (kwetsbare) senioren met een beperkt inkomen, in de stadsregio Rotterdam en de Hoeksche Waard.

We bieden (hoogwaardige) woningen met aanvullende diensten en faciliteren zorgverlening door andere partijen die beide aansluiten op verschillende leefstijlen en inkomensniveau’s. Hierbij houden we rekening met een veranderende vraag vanuit de markt. De diverse woongebouwen sluiten aan bij de verschillende woonwensen van de diverse doelgroepen. Sturen op acceptabele woonlasten, veiligheid en duurzaamheid vinden we belangrijk. In de samenwerking met andere partijen om onze doelstellingen te realiseren, vervullen wij onze rol als verhuurder en vastgoedeigenaar, maar ook de rol als regisseur wordt versterkt.