Alles over mijn woning

Tips om u snel thuis te voelen

Wie is mijn thuismeester en wat te doen als ik mijn sleutels kwijtraak? Maar ook tips op het gebied van veilig wonen, vocht voorkomen en bijvoorbeeld legionella preventie. U vindt alle brochures Informatie voor huurders en diverse Woontips op de pagina Publicaties.

In elk woongebouw is een huismeester aanwezig

De thuismeester houdt het woongebouw en de omgeving netjes en in orde, beantwoordt uw technische vragen en neemt reparatieverzoeken in behandeling. Hij/zij controleert de schoonmaak van de algemene ruimten zoals de lift, de entreehal en het trappenhuis. U kunt hem/haar ook vragen om hulp bij kleine klusjes, mits daar tijd voor is.

De thuismeester is het aanspreekpunt voor bewoners en levert een bijdrage aan een goed woon- en leefklimaat in en om uw woongebouw en de bijbehorende buitenruimtes. Op het informatiebord in de entreehal staan de contactgegevens van uw thuismeester en welke dagdelen hij/zij aanwezig is.

U ontvangt een set sleutels

Tijdens het ondertekenen van de huurovereenkomst ontvangt u van ons alle sleutels van de woning. SOR heeft geen reservesleutels van uw woning. Voor het bijmaken van sleutels of het vervangen van de sloten neemt u contact op met uw thuismeester. De sleutels van uw woning zijn gecertificeerde sleutels en kunnen alleen met het bijhorende certificaat worden vervangen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Energielabels

Sinds 1 januari 2008 hebben bijna alle woningen een zogenaamd energielabel. Hieraan kunt u aflezen of de woning energiezuinig is, of juist niet. U kunt het energielabel vergelijken met de labels van bijvoorbeeld koelkasten en auto’s. De invoering van het energielabel is Europees bepaald. Het label voor uw woning kunt u opvragen bij SOR. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Zelf klussen aan uw woning

Ja dat mag. Maar er zijn spelregels. Twijfelt u over het wel of niet melden van een verandering aan uw woning? Neem dan altijd contact op met uw thuismeester. Deze kan u mogelijk doorverwijzen naar SOR.

In de brochure ‘uw woning veranderen’ leest u wat de mogelijkheden zijn over bijvoorbeeld schilderwerk, sierpleisterwerk, vloerbekleding, of het boren in de wand.

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Veranderingen die verder gaan dan bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij of het leggen van een vloer noemen we Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Deze veranderingen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden en in overleg met SOR worden aangebracht.

Vraag vooraf toestemming voor de verandering

U kunt eenvoudig schriftelijk een verzoek voor uw verandering opsturen naar SOR. Wij behandelen uw aanvraag binnen 14 dagen per brief. In de brochure ‘uw woning veranderen’ vindt u de spelregels en het vergoedingenoverzicht van veel voorkomende veranderingen.

WMO-aanpassingen worden eigendom van SOR

Bij bepaalde handicaps of chronische ziekten kan de woning mogelijk worden aangepast via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit is afhankelijk van het beleid van uw gemeente. Voor Rotterdam kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14010. De WMO-aanpassing wordt eigendom van SOR. Dit betekent dat u de voorziening niet kunt meenemen als u gaat verhuizen. U vraagt de aanpassing zelf aan bij uw gemeente.