Samenwerking

Samenwerking 

Midden in de maatschappij betekent ook dat wij samenwerken met partijen die kunnen bijdragen aan de realisatie van onze missie. Daarbij gaat het om samenwerking met zorg- en welzijnspartijen, gemeenten, collega corporaties, maar ook beleggers en natuurlijk onze huurders.

Samen met belanghouders

SOR treedt als maatschappelijk ondernemer in dialoog met de belanghouders. We maken duidelijk wat u van ons mag verwachten. SOR verantwoordt zich over haar geleverde prestaties. Hierdoor vergroten we onze zichtbaarheid en zijn we aanspreekbaar op ons handelen.

Als belanghebbenden onderscheiden we o.a. huurders, huurdersplatform SOR, ministerie, gemeenten, externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporatiesWSW), collega-corporaties, koepelorganisaties (AedesMaaskoepelWoonnetRijnmond), zorgaanbieders, bouwbedrijven, makelaars, financiële dienstverleners en politieke partijen.

Samen met huurders

Bewonersinitiatieven die de leefbaarheid van hun woongebouw verbeteren stimuleren wij. Georganiseerde activiteiten- en bewonerscommissies spelen hierin een belangrijke rol. Dankzij de inbreng van het huurdersplatform SOR kunnen wij de kwaliteit van het wonen en de dienstverlening verbeteren.

Samen met zorgpartners

SOR verhuurt haar zorgwoongebouwen aan verschillende zorgpartners. Meestal zijn deze zorginstellingen ook de voorkeursleverancier van zorg en diensten in de zelfstandige woningen in het betreffende woongebouw. Daar waar extramurale zorg wordt geboden, is er zelden of nooit een exclusieve positie van één zorginstelling. Sinds de komst van de WMO is de huishoudelijke zorg aanbesteed aan een beperkt aantal instellingen. Deze leveren ook bij onze bewoners hun diensten, terwijl dan in diezelfde gebouwen een andere zorginstelling de AWBZ-gefinancierde zorg levert.

Zorgwijzer

Zorginstellingen waarmee SOR samenwerkt:

  • Aafje
  • Argos Zorggroep
  • Catharinastichting
  • Hervormde stichting Sonneburgh
  • Laurens
  • Lelie Zorggroep
  • Senions
  • Stichting Careyn
  • Stichting Humanitas
  • Zorgwaard.

Handige links

Over WMO, PGB etc.
www.hoeverandertmijnzorg.nl