Huuraanpassing 2024

4 april 2024

Huuraanpassing 2024

U heeft van SOR de brief ontvangen over de jaarlijkse huuraanpassing of ontvangt die zeer binnenkort.

SOR stelt, binnen de wettelijk kaders van de overheid, elk jaar haar huuraanpassing vast. Vooraf wordt hierover overlegd met het HPF. Zij hebben eind februari hier ook een advies over uitgebracht. U kunt hun advies en de reactie daarop van SOR lezen op: Home | HPF (huurdersplatformsor.nl)

Wettelijke kaders huuraanpassing 2024

Voor de sociale huurwoningen geldt dat de huurverhoging per woning maximaal CAO loonontwikkeling mag zijn. De CAO loonontwikkeling is door de overheid vastgesteld op 5,8%.  

Voor sociale huurwoningen mag de huurverhoging per woning dus maximaal 5,8% zijn. Uitzondering hierop zijn de zeer goedkope woningen en de woningen die worden bewoond door huishoudens met een hoog inkomen. Zij mogen een hogere huurverhoging krijgen. Voor goedkope woningen mag deze maximaal € 25,- per maand zijn, voor huishoudens met een hoog inkomen € 50,- of € 100,- per maand (afhankelijk van hoogte inkomen).

Voor vrije sectorwoningen is de maximale huurverhoging vastgesteld op 5,5%.

Huuraanpassing SOR 2024

Huurverhoging:

SOR heeft besloten ook dit jaar hogere inkomens in de sociale huurwoningen geen extra huurverhoging te geven. 

SOR verhoogt per 1 juli de huren van alle sociale huur woningen met 5,3%. Uitzondering hierop zijn de zeer goedkope woningen.

De huur van de zeer goedkope woningen wordt verhoogd tot €300,- (met een maximum van €25,- per maand), tenzij de huuraanpassing lager is dan 5,3% van de oude netto huur. In dat laatste geval is de huuraanpassing 5,3% (net zoals bij de overige sociale huurwoningen).

Voor vrije sectorwoningen zijn er twee percentages:

  • De bewoners die in hun contract hebben staan dat de huurverhoging maximaal inflatie mag zijn, krijgen een huurverhoging van 4,5% (=inflatie). Dit zijn bewoners die voor juli 2011 in hun huidige woning zijn gaan wonen.
  • Bewoners die na juli 2011 in hun woning zijn gaan wonen, hebben dit niet in hun contract staan en krijgen een huurverhoging van 5,5% (=inflatie +1%)  

De prijs van parkeerplekken wordt eveneens verhoogd met inflatie (= 4,5%.)

Bent u het niet eens met de huurverhoging?

Er zijn een aantal wettelijke gronden waarop u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. U kunt deze vinden op de website van de Huurcommissie.

Let op: een bezwaar om een andere reden dan aangegeven op de site van de huurcommissie zal niet worden toegekend.

Huurt u een sociale huurwoning?

Kijk dan op: Jaarlijkse huurverhoging beoordelen | Huurders | Huurcommissie

U kunt uw bezwaar tot 1 juli 2024 bij ons indienden, per post of per mail.

Huurt u een vrije sectorwoning?

Huurt u een vrije sectorwoning en is u huuraanpassing hoger dan wettelijk is toegestaan dan kunt u alleen rechtstreeks bij de huurcommissie bezwaar maken. U heeft hiervoor de tijd tot 1 november 2024.  Meer informatie vindt u hier: Jaarlijkse huurverhoging beoordelen | Huurders | Huurcommissie

Terug naar het overzicht