Huurverlaging

11 maart 2024

Huurverlaging

Zoals u kunt lezen in THUIS, editie maart 2024, is het ook in 2024 nog mogelijk om eenmalige huurverlaging aan te vragen als uw inkomens sinds 2021 is gedaald en u aan alle voorwaarden voldoet. U moet hiervoor zelf een verzoek doen aan SOR.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt huurverlaging aanvragen als:

  • Uw inkomen minimaal de laatste 6 maanden is gedaald tot onder de inkomensgrenzen die hiervoor gelden.
    • U woont alleen en uw inkomen is lager dan €24.840,- per jaar (of €26.430,- per jaar als u AOW krijgt)
    • U woont met 2 personen en uw inkomen is lager dan €32.370,- per jaar (of €35.150,- per jaar als u AOW krijgt)
  • Indien u in 2024 een verzoek doet, dan gelden de inkomensgrenzen voor 2024, óók als een deel van dit inkomen van 6 maanden in 2023 valt.
  • U woonde op 1 maart 2023 al in uw huidige woning.
  • Uw huur is hoger dan € 577,91 per maand.
  • U heeft niet eerder een huurverlaging voor huurders met een laag inkomen gehad.

Wat wordt mijn nieuwe huur?

Uw (netto) huur gaat verlaagd worden naar € 577,91.

Wat moet ik hiervoor doen?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging? Dient u dan zelf uw inkomensgegevens in bij SOR. Dit kunnen bijvoorbeeld salarisstroken of uitkeringsspecificaties zijn, zoals bijstand, AOW en/of pensioen. We hebben de gegevens nodig van de meest recente maand en de gegevens van 6 maanden geleden. Dient u bijvoorbeeld in augustus een verzoek in, dan moet u de gegevens van alle leden van uw huishouden van de maand juli en de maand februari meesturen. Zo kunnen wij controleren of uw totale inkomen inderdaad minimaal 6 maanden onder de inkomensgrens van deze regeling is.

U maakt ook de actuele samenstelling van uw huishouden bekend aan SOR. Dit kunt u doen door zelf een verklaring op te stellen met het aantal personen in uw huishouden en deze te ondertekenen.

Via deze brief kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen bij SOR. Vergeet u niet de gevraagde stukken mee te sturen. Zonder deze stukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

U kunt uw aanvraag sturen naar via contact@sor.nl t.a.v. de heer A. van Meel of naar SOR, Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam t.a.v. de heer A. van Meel.

Tot wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u geheel 2024 huurverlaging aanvragen.

Wanneer gaat de huurverlaging dan in?

Wanneer u de aanvraag doet én voor deze huurverlaging in aanmerking komt, dan moet SOR binnen 3 weken na ontvangst van de actuele inkomensgegevens het huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat als SOR u het voorstel stuurt in april 2024, de huurverlaging ingaat per 1 juni 2024.

Heeft een huurverlaging effect op mijn huurtoeslag?

Ja, uw huurtoeslag zal berekend gaan worden over de lagere huurprijs. SOR is verplicht u lagere huurprijs binnen 3 weken na ingangsdatum door te geven aan de Belastingdienst. Zij zullen uw huurtoeslag dan opnieuw berekenen

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen, via contact@sor.nl of via telefoonnummer (010) 444 55 55. U kunt vragen naar de heer Van Meel.

Terug naar het overzicht