Huurverlaging

22 maart 2023

<strong>Huurverlaging</strong>

Zoals u al heeft kunnen lezen in THUIS, editie maart 2023, gaat dit jaar voor sommige bewoners de huur niet omhoog, maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor bewoners met een laag inkomen in een sociale huurwoning.

U krijgt vanzelf een eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woonde op 1 maart 2023 in uw huurwoning;
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan €575,03 per maand;
  • U woont alleen en uw inkomen in 2021 was lager dan €23.250,- per jaar (of €24.600,- als u AOW krijgt);
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen in 2021 was lager dan €30.270,- per jaar (of €32.730,- als u AOW krijgt).

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar €575,03 per maand. U hoeft hiervoor niets te doen. U krijgt automatisch bericht van ons voor 1 juni 2023.

Heeft een huurverlaging effect op mijn huurtoeslag?

Ja, uw huurtoeslag zal berekend gaan worden over de lagere huurprijs. SOR is verplicht u lagere huurprijs binnen 3 weken na ingangsdatum door te geven aan de Belastingdienst. Zij zullen uw huurtoeslag dan opnieuw berekenen.

Is uw inkomen sinds 2021 gedaald?

Is uw inkomen na 2021 gedaald, dan kunt u zelf huurverlaging bij ons aanvragen. Hoe u dit moet doen en welke regels hierbij gelden leest u hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt zelf huurverlaging aanvragen als:

  • Uw inkomen minimaal de laatste 6 maanden is gedaald tot onder de inkomensgrenzen die hiervoor gelden:
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt)
  • U woont met 2 en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt)
  • U woonde op 1 maart 2023 al in uw huidige woning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.

Wat wordt mijn nieuwe huur?

Uw (netto) huur gaat verlaagd worden naar € 575,03.

Let op: De huurprijsgrens van € 575,03 geldt tot 1 januari 2024. Per 1 januari 2024 geldt een andere huurprijsgrens, die nog moet worden vastgesteld.

Tot wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet kunt u geheel 2023 en 2024 huurverlaging aanvragen.

Wat moet ik hiervoor doen?

Denkt u dat u in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging? Dient u dan zelf uw inkomensgegevens in bij SOR. Dit kunnen bijvoorbeeld salarisstroken of uitkeringsspecificaties zijn, zoals bijstand, AOW en/of pensioen. We hebben de gegevens nodig van de meest recente maand en de gegevens van 6 maanden geleden. Dient u bijvoorbeeld in augustus een verzoek in, dan moet u de gegevens van alle leden van uw huishouden van de maand juli en de maand februari meesturen. Zo kunnen wij controleren of uw totale inkomen inderdaad minimaal 6 maanden onder de inkomensgrens van deze regeling is.

U maakt ook de actuele samenstelling van uw huishouden bekend aan SOR. Dit kunt u doen door zelf een verklaring op te stellen met het aantal personen in uw huishouden en deze te ondertekenen.

Via deze brief kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen bij SOR. Vergeet u niet de gevraagde stukken mee te sturen. Zonder deze stukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

U kunt uw aanvraag sturen naar via contact@sor.nl t.a.v. de heer A. van Meel of naar SOR, Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam t.a.v. de heer A. van Meel.

Wanneer gaat de huurverlaging dan in?

Wanneer u zelf de aanvraag doet én voor de eenmalige huurverlaging in aanmerking komt, dan moet SOR binnen 3 weken na ontvangst van de actuele inkomensgegevens het huurverlagingsvoorstel doen. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Dit betekent bijvoorbeeld dat als SOR u het voorstel stuurt in augustus 2023, de huurverlaging ingaat per 1 oktober 2023.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact met ons opnemen, via contact@sor.nl of via telefoonnummer (010) 444 55 55. U kunt vragen naar de heer Van Meel.

Terug naar het overzicht