Reglement klachtencommissie SOR is vernieuwd

13 december 2023

Reglement klachtencommissie SOR is vernieuwd

Als corporatie hechten wij aan een goede relatie met onze bewoners. Wij zijn er op gericht kwaliteit te bieden die de bewoner van ons als verhuurder mag verwachten. Ondanks dit streven is het mogelijk dat er bewoners zijn die ontevreden zijn over de door ons aangeboden woning of verleende diensten. Graag vernemen wij dat, zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. De klachtenregeling geeft de mogelijkheid om iets te ondernemen.

Bewoners dienen niet snel een klacht in

Als een bewoner de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker dat SOR daar zorgvuldig mee omgaat. Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. SOR doet er dan ook alles aan om in goed overleg met haar bewoners klachten te behandelen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid door SOR wordt behandeld, staat voor veel klachten de weg naar de onafhankelijke klachtencommissie open. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en doet uitspraak in de vorm van een onafhankelijk advies. Het advies wordt door de klachtencommissie uitgebracht aan de directeur-bestuurder van SOR. De praktijk leert dat het advies van de klachtencommissie in veel gevallen wordt opgevolgd. De uitspraak van de klachtencommissie geeft duidelijkheid over de klacht, waardoor de dienstverlening voor de toekomst wordt verbeterd.

Reglement klachtencommissie SOR

Hoe klachten van bewoners binnen SOR worden behandeld door de klachtencommissie, is geregeld in het reglement klachtencommissie SOR. Het klachtenreglement is opgesteld in overleg met het Huurdersplatform(HPF) van SOR en de voorzitter van de klachtencommissie.

Terug naar het overzicht