Referaat

Op 16 april jl. is Gerard de Heide RC afgestudeerd aan de opleiding Internal Auditing en Advisory. In zijn referaat is hij op zoek gegaan naar het antwoord op de vraag of het mogelijk is om met behoud van de uitgangspunten van het 3LoD model en rekening houdend met de noodzakelijke doelmatigheid en doeltreffendheid van middelgrote woningcorporaties, het 3LoD model effectief in te zetten met behulp van een gecombineerde functie van de tweede en derde verdedigingslinie.

Op 28 mei jl. heeft SOR op de Erasmus Universiteit te Rotterdam, het seminar ‘De onafhankelijke controlfunctie gepositioneerd in de ‘Three Lines of Defence’ georganiseerd. Tijdens dit seminar heeft Gerard de uitkomsten van zijn onderzoek gepresenteerd en heeft prof. dr. Arco van de Ven RA (zijn afstudeerbegeleider) gereflecteerd op zijn onderzoek.

Uit de discussie en het empirisch onderzoek is gebleken dat nog veel woningcorporaties worstelen hoe invulling te geven aan de onafhankelijke controlfunctie. Uit kosten efficiëntie wordt door een groep corporaties (tussen de 5.000 en de 10.000 verhuureenheden) gekozen voor een gecombineerde functie in de 2e en 3e verdedigingslinie. Vraagstukken die tijdens het seminar naar voren kwamen waren o.a. hoe verbeter je de kwaliteit van de eerste verdedigingslinie, kun je als RO een gecombineerde 2e en 3e lijnsfunctie vervullen, heb je bij een ideaal werkende 1e verdedigingslinie nog wel een 2e en een 2e verdedigingslinie nodig en hoe kan een RvC meer gebruik van de, door de wet verplichte, 3 e lijnsfunctie.

Op basis van de stellingen werd bevestigd dat de verplichte onafhankelijke controlfunctie alleen effectief kan zijn indien de eerste verdedigingslinie haar verantwoordelijkheden op de juiste manier oppakt.

Na afloop van het seminar is zijn referaat in boekvorm uitgereikt. Een digitaal exemplaar van het referaat is als pdf te downloaden.
We are Finance Three Lines Model

In het tijdschrift ‘We are Finance’ is het volgende artikel naar aanleiding van het referaat gepubliceerd: Onafhankelijke controlfunctie: Controleur of controller?

Heeft u na het lezen van het referaat nog vragen, dan kun u contact met Gerard de Heide opnemen via de email g.deheide@sor.nl