SEPA-machtiging doorlopende incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming de maandelijkse huur en eventuele servicekosten van uw rekening af te schrijven door:

Naam : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam
Adres : Botersloot 175
Postcode / Woonplaats : 3011 HE ROTTERDAM
Land : Nederland
ID : NL43ZZZ241857440000
Kenmerk machtiging : Huurincasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u ook toestemming aan uw bank om de maandelijkse huur van uw rekening af te schrijven, zoals afgesproken in de huurovereenkomst met SOR.

Het bedrag wordt op de 1e van de maand afgeschreven.
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken.

Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank.

U kunt de machtiging op elk moment schriftelijk opzeggen. Bij opzegging van de huur wordt deze machtiging automatisch stopgezet.