SOR onder het verscherpt toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties vandaan

28 november 2023

SOR onder het verscherpt toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties vandaan

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft per 27 november 2023 het verscherpt financieel toezicht van SOR opgeheven. SOR stond sinds 17 november 2014 onder verscherpt toezicht. De reden hiervoor was het niet voldoen aan de financiële ratio’s uit het gezamenlijk beoordelingskader van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), veroorzaakt door omvangrijke, dure en langlopende leningen.

De reden dat de Aw het verscherpt toezicht nu opheft is dat SOR de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het financieel herstel en daarmee ook een zeer goede voortgang heeft geboekt. Op basis van de meerjarenbegroting (2024-2028) voldoet SOR naar verwachting eind 2024 aan alle financiële ratio’s uit het gezamenlijk beoordelingskader van de Aw en het WSW. Met het opheffen van het verscherpt toezicht geeft de Aw aan voldoende vertrouwen te hebben in de toekomst van SOR. Vanaf januari 2024 valt SOR weer onder het regulier toezicht van de Aw.

Tijdelijk bestuurder Dick Mol is blij dat het verscherpt toezicht voorbij is. “Met het opheffen van het verscherpt toezicht zetten we een grote stap in het financieel herstel van de organisatie. We kunnen nu aan de slag met het voorbereiden van plannen om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan een aantal van onze woongebouwen op te pakken. Daar hebben we de afgelopen jaren op moeten beknibbelen om kosten te drukken. Dat is nu voorbij. Dit komt ten goede aan onze bewoners. De uitvoering van de plannen kan vanaf 2025 worden opgepakt. Voorwaarde daarvoor is wel dat het WSW dan ook het bijzonder beheer heeft opgeheven.”

Link naar website rijksoverheid: Autoriteit woningcorporaties:

Aw heft verscherpt toezicht Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam op | Actuele informatie Autoriteit woningcorporaties | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Terug naar het overzicht