SOR zoekt een ervaren en inspirerende directeur/bestuurder met visie en gezond pragmatisme

20 februari 2024

SOR zoekt een ervaren en inspirerende directeur/bestuurder met visie en gezond pragmatisme

Je bent een ervaren en inspirerende bestuurder. Iemand die zich verbonden voelt met de leefwereld van onze bewoners. Vanuit je leidinggevende ervaring begrijp je wat een organisatie nodig heeft gezien de fase van ontwikkeling. Je leiderschapsstijl is inspirerend en coachend. Je geeft richting en biedt ondersteuning waar nodig om de uitdagingen op te pakken. Daarbij gaat het onder andere om de transitie van vastgoed, het faciliteren van langer thuis wonen van de bewoners, de participatie van en de communicatie met bewoners. Visie, financieel inzicht en pragmatisme zijn van belang om koers te houden en in control te blijven. Om de ambities en de opgave te realiseren is resultaatgerichte sturing van belang. Verwacht wordt dat de bestuurder zorgt dat de innovatiekracht en het leervermogen van de organisatie optimaal wordt ingezet. Dat alles vraagt om uithoudingsvermogen, omdat vernieuwing in de ouderenhuisvesting complex is. Herken je jezelf in deze omschrijving?

Reageer dan snel. Kijk hier voor meer informatie en een volledige profielschets.

Terug naar het overzicht