Startmoment 44-op-top-woningen op de Klapwiek in Rotterdam

7 december 2023

Startmoment 44-op-top-woningen op de Klapwiek in Rotterdam

In Rotterdam en veel andere steden zijn te weinig betaalbare huurwoningen voor ouderen. Dit probleem wordt met de vergrijzing alleen maar nijpender. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) wil snel meer wooneenheden toevoegen in de strijd tegen de woningcrisis. Dat gebeurt door middel van de BIG5, optoppen, ondertoppen, woning spitsen, woning delen, en waar mogelijk ook via nieuwbouw. Nu is het moment!

44-op-top-woningen

SOR realiseert in samenwerking met Dura Vermeer Bouw Heyma en EGM Architecten, 44-op-top-woningen op woongebouw de Klapwiek in Rotterdam-Prinsenland. Dinsdag 6 december 2023 is het startsein gegeven voor het optoppen van 44 woningen. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Ronald Buijt van Rotterdam, een afvaardiging van de Provincie Zuid Holland, de Bewonerscommissie van de Klapwiek, en de heer Job Dura van Dura Vermeer.

Tijdelijk bestuurder van SOR, de heer Dick Mol, geeft in zijn toespraak het belang van het toevoegen van woningen voor ouderen in Rotterdam aan. Dit brengt onder andere de doorstroming op gang. Maar Dick gaat verder, en geeft aan het toevoegen van woningen integraal te zien: “We beperken de overlast voor bewoners door bijvoorbeeld veel prefab te bouwen. Maar ik vind dat we verder moeten gaan dan dat. De bewoners moeten er ook wat voor terugkrijgen. Vandaar dat we tegelijkertijd met het optoppen kijken of we andere werkzaamheden mee kunnen nemen, zoals schilderwerk, en mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Op die manier hebben de bewoners niet alleen maar de lasten, maar ook een beetje de lusten van de werkzaamheden in hun woongebouw.”

Werkzaamheden

De uiteindelijke werkzaamheden aan de 44 op-top-woningen vinden voornamelijk plaats in Vroomshoop. Hiermee is een start gemaakt. Daar wordt de kern van de woning met alle aansluitingen, denk aan keuken, badkamer, elektriciteit en dergelijke, in elkaar gezet. De woningen worden in het komende jaar prefab op het dak geplaatst en afgebouwd. De feestelijk opening vindt in het najaar van 2024 plaats.

Terug naar het overzicht