Heb ik recht op huurtoeslag?

In 2020 zijn de inkomensgrenzen in de huurtoeslag komen te vervallen. Dat betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt een huishouden geen huurtoeslag meer.

Onderstaand schema laat zien bij welke combinatie van huurprijs en inkomen, mensen nog nét huurtoeslag krijgen in 2024. De bedragen tussen haakjes zijn voor huishoudens waarbij ten minste 1 iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt. Afhankelijk van de huishoudsamenstelling en leeftijd geldt bij elk denkbare huurprijs een andere inkomensgrens waarbij mensen geen huurtoeslag meer krijgen. Om het overzichtelijk te houden is onderstaand schema beperkt tot de kwaliteitskortingsgrens, de 2 aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens. 

 EenpersoonsTweepersoonsDrie- en meerpersoons
€ 454,47€ 31.556(€ 31.455)€ 41.094 (€ 41.050)€ 41.094 (€ 41.050)
€ 650,43€ 37.828(€ 36.852)€ 49.250 (€ 47.721) 
€ 697,07  € 46.443 (€ 44.453)
€ 879,66€ 44.098 (€ 42.245)€ 49.250* (€ 54.395)€ 51.022* (€ 54.395)
* Het inkomen waarbij meerpersoonshuishoudens geen huurtoeslag meer krijgen als ze de liberalisatiegrens betalen, is gelijk aan het inkomen waarbij zij geen huurtoeslag meer krijgen als ze de aftoppingsgrens betalen. Dat kom omdat een meerpersoonshuishouden tot de AOW-leeftijd boven de aftoppingsgrens geen extra huurtoeslag meer krijgt.

De maximale vermogensgrenzen voor de huurtoeslag in 2024 zijn:

  • Eenpersoonshuishoudens: € 36.952,- (was: € 33.748,-)
  • Meerpersoonshuishoudens: € 73.904,- (was: € 67.496,-)

Met de rekenhulp voor huurtoeslag van de Belastingdienst op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Zo ziet u of u recht heeft op huurtoeslag en hoeveel u dan krijgt.

Terug naar het overzicht