Waarom is de Warmtewet ingevoerd?

Klanten die gebruik maken van een collectieve warmte-installatie, kunnen niet zelf kiezen voor (de goedkoopste) warmteleverancier. Voorbeelden van collectief opgewekte warmte zijn stadsverwarming, blokverwarming en warmte-koude-opslagsystemen. Om te voorkomen dat zij meer betalen voor hun warmtelevering dan mensen die wel een warmteleverancier kunnen kiezen, is de Warmtewet ingevoerd.

De wet regelt tariefbescherming voor consumenten. Daarin staat onder meer dat corporaties energieleveranciers worden, die aan regels moeten voldoen. Een van die regels is dat er een maximale energieprijs is vastgesteld. Dit is de maximale prijs die we mogen doorberekenen voor de levering van warmte en warm tapwater.

In uw geval is SOR de warmteleverancier.

Terug naar het overzicht