Wie bepaalt het warmtetarief en hoeveel is dat?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de maximumtarieven voor warmtelevering vast. SOR respecteert deze maximumtarieven omdat zij energieleverancier is volgens de Warmtewet. Als het mogelijk blijkt om in een jaar lagere tarieven te hanteren, dan doen we dat, na overleg hierover met ons Huurdersplatform. Dit is afhankelijk van onze kosten voor de warmtelevering.

Tarieven
Voor 2016 heeft de ACM de maximumprijs voor de levering van warmte vastgesteld (alle bedragen zijn incl. btw). Dit tarief bestaat uit:

– Het vastrecht, een vast bedrag van 276,13 euro per jaar. Dat is maximaal 23,01 euro per maand
– De prijs per verbruikte hoeveelheid warmte, uitgedrukt in gigajoule (GJ): maximaal 22,66 euro per GJ.

De ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier. Of naar warmtelevering via gas.

In de map Publicaties kunt u de Leveringsvoorwaarden Warmte en de Tarieven Warmte downloaden.

Terug naar het overzicht