Van denken naar doen

30 mei 2022

Van denken naar doen

Jaarverslag 2021

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) is opgericht op 9 september 1986 en bestond in 2021 dus 35 jaar. De oprichting vond plaats vanuit Patrimoniums Woningstichting, destijds gevestigd in Delfshaven. Het doel was, en dat is het tot op de dag van vandaag nog steeds, het bouwen en verhuren van passende woningen waarin ouderen zelfstandig wonen en de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

In die 35 jaar waren er tegenslagen en hoogtepunten.De afgelopen jaren hebben we met elkaar hard gewerkt om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Dat is gelukt en in 2021 hebben we onze ambitie bepaald om in tien jaar tijd in Rotterdam circa 2.000 betaalbare en voor ouderen geschikte wooneenheden toe te voegen.

Deze ambitie hebben wij dit verslagjaar vastgelegd in onze portefeuillestrategie. Onze aanpak? De BIG 5. We gaan:

  1. optoppen, we realiseren nieuwbouw op bestaande gebouwen;
  2. ondertoppen, we transformeren plinten;
  3. we gaan grotere woningen splitsen;
  4. we gaan kijken of woningen kunnen worden gedeeld, door een broer en zus met aanvaardbare financiële gevolgen;
  5. we gaan (her)ontwikkelen.

Vanuit veel richtingen is er interesse getoond in onze aanpak, die ook nog eens impact heeft op de doorstroming. Hierdoor zien ook andere woningzoekenden hun kansen op het vinden van een passende woning toenemen.

De koers die wij in 2021 hebben ingezet sluit aan bij de opgave en past binnen de ontwikkelingen in ons werkveld. De volkshuisvesting staat weer volop in de belangstelling. Niet vanwege excessen, maar vanwege de maatschappelijke meerwaarde. Zoals het is bedoeld. Daar dragen wij graag aan bij.

De afgelopen periode hebben we de beperkingen, die vanwege de coronapandemie waren ingesteld, stukje bij beetje kunnen opheffen. Tegelijkertijd heeft zich met de oorlog in Oekraïne een nieuwe crisis aangediend. De impact van de oorlog is nog niet volledig te overzien. Duidelijk is dat het voor veel menselijk leed zorgt. Waar mogelijk dragen wij bij aan de opvang van mensen uit Oekraïne. De oorlog zorgt ook voor stijgende prijzen en energielasten. We zijn ons bewust van de impact die dit kan hebben op de levens van ouderen. We houden de ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten.

https://www.sor.nl/wp-content/uploads/2022/05/SOR_Jaarstukken_2021_DEF.pdf

Terug naar het overzicht