Verklaring naar aanleiding van uitzending Nieuwsuur, 22 juni 2023

22 juni 2023

Verklaring naar aanleiding van uitzending Nieuwsuur, 22 juni 2023

In het programma Nieuwsuur (donderdag 22 juni) is aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Journalisten hebben onderzoek gedaan naar zo’n 25 woningcorporaties. Het onderzoek richt zich op het al dan niet melden van het woningbezit, dat wordt verhuurd, aan RvC en Autoriteit woningcorporaties (Aw). En daarnaast is er onderzoek gedaan naar goed verhuurderschap. Martin van Rijn (AEDES), Ton Hugens (Aw) en Guido van Woerkom (VTW) hebben voor de camera gereageerd. SOR is één van de corporaties in het onderzoek van Nieuwsuur.

Werkzaamheden woningcorporatie

Als woningcorporatie verhuren wij betaalbare woningen aan ouderen in de stadsregio Rotterdam, dat doen we al ruim 35 jaar en dat blijven we ook doen. Dat is onze maatschappelijke taak.

SOR onderschrijft het uitgangspunt van AEDES voor bestuurders en commissarissen, ‘woningbezit en woningverhuur: ‘Nee, tenzij’, en zijn blij met de aanscherping van de Governancecode voor woningcorporaties wat leidt tot meer duidelijkheid met betrekking tot de naleving van de code.

We hechten eraan om nadrukkelijk te vermelden dat bij het woningbezit van deze functionaris geen sprake is van belangenverstrengeling, slecht verhuurderschap of nadelige gevolgen voor onze bewoners. Het bezit van deze functionaris ligt niet in het werkgebied van SOR.

Bent u journalist en heeft u een vraag? Stelt u deze dan gerust, dat kan via communicatie@sor.nl

Terug naar het overzicht